Styret

Styret valgt ved General- forsamlingen i juni 2017 består av følgende personer: