Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Alt du vil vite: Myte eller fakta om markedsundersøkelser?

19. april 2024

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, 
med ønske om en riktig god helg!

Alt du vil vite-1

God fredag,

Velkommen til denne utgaven av "Alt du vil vite". I dag skal vi dykke ned i noen vanlige misoppfatninger og «myter» om datainnsamling og markedsundersøkelser.

Har du kanskje gått rundt med en antakelse om at markedsundersøkelser ikke passer for din type bedrift, eller at de vil spise opp en for stor del av markedsbudsjettet? Eller at du ikke ser helt behovet, betydningen eller effekten? I denne utgaven håper vi å avklare noen vanlige misoppfatninger om datainnsamling og markedsundersøkelser. God fredag! 😊Group 755

"Svar på undersøkelser kommer ikke fra ekte mennesker" eller "Vi kan ikke stole på respondentenes svar."

For å sikre kvaliteten på svarene, har seriøse datainnsamlere gode rutiner for duplikatsjekk og annen kvalitetskontroll. Hos Norstat kommer svarene utelukkende fra ekte mennesker som er blitt invitert til å delta i undersøkelser, og disse blir grundig fulgt opp med implementerte rutiner og kvalitetskontroller for å sikre at dataene vi samler inn, er pålitelige og av høy kvalitet.

Ved å velge en leverandør med gode rutiner og kvalitetskontroll, samt riktig metodikk og gode spørsmålsformuleringer, vil data fra markedsundersøkelser gi pålitelig informasjon fra ekte mennesker som ønsker å dele sine meninger. Hvis du føler deg usikker på hvordan du skal formulere gode spørsmål, står våre samarbeidspartnere klare til å tilby rådgivning og veiledning.

“Utvalget er ikke representativt for målgruppen som er interessant for oss”

Norstatpanelet er sammensatt av et representativt utvalg som speiler mangfoldet i den norske befolkningen når det gjelder geografi, alder, sivilstatus, inntekt, yrker, interesser og mye mer. Likevel kan det være enkelte målgrupper som er vanskeligere å nå enn andre, spesielt hvis de utgjør en veldig liten andel av befolkningen. Dette kan også gjelde bestemte yrkesgrupper. Med vår lange erfaring finner vi imidlertid vanligvis en løsning for å nå ut til selv de mest utfordrende målgruppene. 

"Markedsundersøkelser er for dyre."

Markedsundersøkelser koster penger, akkurat som andre tjenester. Men det finnes alternativer som passer for ulike budsjetter og behov.

Norstat tilbyr kostnadseffektive alternativer for datainnsamling, som "Omnibus", en landsrepresentativ undersøkelse der prisen beregnes per spørsmål, og Norstat Express, en selvbetjent plattform for enkle og raske undersøkelser. For mer omfattende undersøkelser, som datainnsamling til en trackerundersøkelse, vil prisen variere avhengig av faktorer som intervall, antall intervjuer og spørsmål.

"Markedsundersøkelser tar for lang tid å gjennomføre."

Tiden det tar å gjennomføre en markedsundersøkelse avhenger av flere faktorer som omfang, kompleksitet, målgruppe og bruksområdet for tallene.

Hos Norstat får du raskt svar på hvordan vi best kan bidra med data til din og har effektive prosesser for å komme i gang med undersøkelsen innen kort tid. For undersøkelser som danner grunnlaget for viktige beslutninger og der representativitet er avgjørende, anbefaler vi å tillate noe tid for å sikre kvalitet, riktig fordeling på gitte parameter og for å nå bredt ut i samfunnet. I andre tilfeller kan det hende at du trenger bare en rask avklaring, for eksempel midt i et møte. Da har vi effektive løsninger for å få svar fra et utvalg av befolkningen -og for enkle problemstillinger kan du få svar på under en time.

"Vi trenger bare å gjennomføre en markedsundersøkelse én gang."

Det avhenger av hva som skal undersøkes og hvilken type undersøkelse som skal gjennomføres. For enkeltundersøkelser kan en enkelt undersøkelse i mange tilfeller være tilstrekkelig. Men det er viktig å merke seg at situasjonen kan endre seg over tid. For eksempel, hvis det kommer en ny aktør på markedet, vil dette potensielt endre konkurransesituasjonen. Derfor kan tidligere innsamlet data være utdatert og ikke lenger være like relevant.Møt folka

Hils på Eirik Sandaas👋,  senior prosjektleder Norstat Norge

Group 756

 

Hvordan sikrer Norstat høy kvalitet på deltakerne i kvalitative undersøkelser?

I kvalitative undersøkelser er vi avhengig av at deltakerne er uttrykksfulle, nyanserte og åpne, og i tillegg kan resonere og argumentere godt for meningene sine. Deltakere som er mindre samarbeidsvillige kan underminere en hel gruppesamtale. 

For å sikre høy kvalitet bruker vi et sett av egnethetsspørsmål og kreative åpne spørsmål, i tillegg til standard kriterier som alder, kjønn og bruksmønstre. Vi screener også ut personer som kan ha for mye kunnskap om temaet, som de som arbeider innen bransjer med tilknytning til temaet for undersøkelsen, samt de som jobber med markedsanalyse eller reklame. Sist, men ikke minst, har rekrutteringssystemene våre innebygget en karanteordning for å forhindre at deltakere blir invitert for ofte eller deltar i beslektede prosjekter.Fun facts
Skjermbilde 2024-04-19 kl. 11.49.13

Følg norstatpanel.no på Instagram for mer morsom statistikk!Nyheter i Norstat Express

Nyhetene inkluderer:

  • Ekstra bakgrunnsinformasjon: Få en dypere forståelse av målgruppen din med bakgrunnsvariabler som husholdningsstørrelse, husholdningsinntekt og personlig inntekt.
  • Tilpassede målgrupper: Sett opp målgrupper basert på sivilstatus, utdanningsnivå og stillingsstatus. Denne funksjonen må legges til manuelt etter verifisering av gjennomførbarhet og aktiveres ikke automatisk.
  • Norstat Dashboard Lite: Avansert datavisualisering som lar deg sammenligne resultater raskt, dele innsamlet data med teammedlemmer og eksportere funn.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av løsningen og få en gratis test (verdi opptil ca. 30 000 kr.)!  


Husk også å melde deg på våre kommende arrangementer: 

Skjermbilde 2024-04-19 kl. 10.33.26God helg!☀️

Ikke medlem i MFO? 

Les mer om medlemskap her.