Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

MFO trapper opp innholdsproduksjonen – med AVIA på laget!

22. juni 2020

MFOxAVIA _ Lowres (28 of 31)F.v: Astrid Bjørnø - Markeds- og digitalansvarlig i AVIA, Markus Odland - Regissør i AVIA, Hannah Ljøstad - Digital rådgiver i AVIA, Anna Hvinden - Daglig Leder i MFO og Anniken Englund - Markedssjef i MFO. 

MFO fikk denne våren nye nettsider og har hatt stor suksess med både digitale kurs og frokostmøter. De ser et behov for mer og bedre digitalt innhold til sine 3500 medlemmer. Derfor har MFO inngått et samarbeid med AVIA Produksjon. Sammen skal de jobbe frem videoinnhold som skal gi markedsføreren faglig verdi – og kanskje også underholde litt!

Daglig leder i AVIA, Deniz Huseby, reflekterer over viktigheten av å ha fokus på godt digitalt innhold i disse tider;
«I en tid der vi møtes mer digitalt enn fysisk, er videoinnhold en sentral del av identiteten til selskapet – ikke bare et virkemiddel for å skape oppmerksomhet. Videoinnhold har blitt rimeligere og mer tilgjengelig for markedsførere, med god drahjelp fra algoritmene til Facebook, YouTube og LinkedIn. Det har gitt noen fantastiske muligheter, men samtidig bidratt til mer støy og kortsiktighet. Sammen med MFO, skal vi utfordre hverandre faglig og jobbe langsiktig, der video skal være en integrert del av den helhetlige kommunikasjonen.»

Egen fagserie for markedsførerne!
I tillegg til at partene skal utveksle kunnskap og styrke ekspertisen innen video og markedsføring skal de sammen skape nytt innhold og har alt begynt med forproduksjonen: 

«MFO er en 105 år gammel forening og har med det tilgang til spennende historie fra den fantastiske bransjen vår. Dette er noe vi har ønsket å dele med dagens markedsførere i lang tid, men vi har ikke funnet riktig arena og format, før nå» sier markedssjef i MFO, Anniken Englund og legger til at de gleder seg stort til å få dele dette med resten av bransjen straks det er klart. 

MFOxAVIA _ Lowres (5 of 31) MFOxAVIA _ Lowres (3 of 31)

Video har endret måten vi kommuniserer på 
Tidligere var filmproduksjon forbeholdt de med store budsjetter og distribusjonsnett. Nye kanaler og flater har i dag gjort video til en sentral del av kommunikasjonen for alle bedrifter, og det har endret måten video brukes i kommunikasjon. Omfang på den enkelte produksjon har gått ned, mens investeringene til videoinnhold har økt drastisk. Disse endringene gjør at det kreves en stadig større innsikt og forståelse for seernes atferd og oppmerksomhet i de ulike kanalene for å lykkes med film. 

«Vi håper at samarbeidet kan gi våre medlemmer godt og relevant faglig innhold levert i et behagelig og effektivt format tilpasset en travel hverdag. Gjennom en overhaling av MFO sin digitale tilstedeværelse og etter rådgivning fra AVIA håper vi å både treffe godt hos vår egen målgruppe så vel som å inspirere dem til å bruke video riktig i sin egen kommunikasjon!»  sier Hvinden, daglig leder i MFO.

Om AVIA Produksjon:
AVIA er et kreativt produksjonsbyrå som lager filmer som påvirker folks liv, valg og holdninger. AVIA startet sin reise i 2014 og har siden vært en strategisk partner på filmproduksjon for flere ledende merkevarer i de Nordiske landene. Selskapet består av filmskapere og markedshoder, med ledende ekspertise innen videomarkedsføring i en digital hverdag.

MFOxAVIA _ Lowres (29 of 31)