Markedsrett AI bakgrunn-1

 

 

 

Fysisk kurs

Universitetsgata 9, 0164 Oslo

24. april,  kl. 09.00-10.30

 

Meld deg på her

 

Hvem eier egentlig innholdet som skapes i AI? Mange har kastet seg over AI-verktøy. Brukt på riktig måte kan AI effektivisere både det å lage og gjennomføre markedsføring og reklamekampanjer. Men kjenner du til hvilke juridiske plikter og rettigheter som gjelder ved bruk av AI, og hvilke grep du bør gjøre for å unngå lovbrudd og risiko for tvangsmulkt og bøter?

Etter dette kurset vil du stå langt tryggere når du bruker AI i arbeidshverdagen. Både for å kunne ivareta dine egne rettigheter, men også for å unngå å bryte andres.

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som bruker eller ønsker å bruke AI-verktøy til å skape kommunikasjon og markedsføring, og som vil lære mer om juridiske risikoer med å bruke slike verktøy, og hvordan du kan stå tryggere juridisk.

Etter dette kurset vil du:

Ha fått kunnskap om juridiske fallgruver ved bruk av AI-verktøy, og hvordan du mest effektivt kan bruke AI til å skape lovlig kommunikasjon og markedsføring.

Påmelding er bindende. 

Kursets agenda og program

 • Kort om EU’s nye AI Act og andre juridiske rammer
  • Vi ser på EU’s nye AI Act og GDPR, og hvilke krav de stiller til AI-verktøyene og hva som trolig vil komme.
 • AI-verktøy – juridiske begrensinger i vilkår og lov
  • Hvilke AI-verktøy bruker bransjen og til hva?
  • Vi ser på vilkårene til verktøyene, hvilken bruk som er tillatt, hvilke garantier som gis, om innhold som skapes er klarert, og hvilket ansvar du som bruker har.
  • Kan AI-verktøy generere innhold som krenker andre opphavsrettigheter, i form at tekst, tegninger, bilder, filmer, musikk mv.? Vi ser på og forklarer kravCNN og Getty Images har rettet mot AI-plattformer i USA.
  • Kan du ta faktaopplysninger skapt fra AI-verktøy som god fisk? Hva er risikoen hvis opplysningene ikke stemmer? Er det du som sitter med ansvaret?
  • Vi ser på etiske utfordringer, beskyttelse personopplysninger, og beskyttelse av kunders forretningshemmeligheter ved bruk av AI
 • Mulighetsrommet ved AI
  • Vi ser på hvilke grep du kan gjøre for å vite om du kan bruke det du fikk fra AI. Og hvilke grep du kan gjøre for å unngå krenkelser og lovbrudd.
 • Q&A

 

Program:

08.30 – Dørene åpner og frokost serveres

09.00 – Velkommen til No BULL§HIT

10.30 – Takk for i dag

10.30-11.00 – Mulighet for individuelle spørsmål til Lisa og Cathrine

Om Lisa og Cathrine:

 

NO bull$itt Lise 2

 

Lisa er advokat og spesialist i opphavsrett. Hun bistår blant annet innholdsprodusenter, særlig film/TV og mediebransjen, med rettighetsspørsmål, klarering av innhold og bistand i kontraktsforhandlinger.

Lisa har jobbet 10 år i New York og leder for BULL sin avdeling for immaterial- og markedsrett.

Bruk og klarering av innhold blir mer og mer komplekst og internasjonalt. Lisa er opptatt av å formidle dette på en forståelig måte og veilede kunden i prosessen. 

NO bull$itt Cathrine 2

 

Cathrine er også advokat og spesialist i markedsrett. Hun bistår med vask av reklamekampanjer, i tvister med Forbrukertilsynet eller andre, og med kontraktsforhandlinger.

Cathrine holder jevnlig foredrag i markedsrett – både for andre jurister og andre som jobber med markedsføring.

Reglene for markedsføring blir mer og mer komplekse, og Cathrine er opptatt av å forenkle reglene og gi tydelige råd på hva som er lov.

Meld deg på her: 

 

Bindende påmelding.

 

Kurset vil gjennomføres fysisk

Universitetsgata 9, 0164