Bakgrunn Markedsrett 3-2-1

 

 

 

Fysisk kurs

Universitetsgata 9, 0164 Oslo

8. november,  kl. 09.00-10.30

 

Meld deg på her

 

Åpenhetsloven stiller strenge rapporteringskrav til norske virksomheter, og gir andre rett til innsyn i hvordan disse sikrer anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Formålet med åpenhetsloven er å sikre at både media, forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og allmennheten generelt, har tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene oppfyller kravene. Kort oppsummert er det en lov som gjør det enklere å se bak fasaden til norske virksomheter.

Markedsførere må derfor være bevisst på hvilken innvirkning åpenhetsloven kan få for merkevarebygging, omdømme og samfunnsansvar. Det er ikke lenger nok for bedrifter å fokusere på å selge et produkt eller en tjeneste. Bedriftene må være åpne både til media, forbrukere og konkurrenter om hva de gjør med arbeidsforhold, barnearbeid, diskriminering, ytringsfrihet, mm.

Forbrukertilsynet starter med kontroll denne høsten og du som markedsfører bør å ha kontroll på hvilken informasjon virksomheten må gi, hvordan og når.   

Hvis en bedrift ikke greier å håndtere åpenheten de er pålagt i åpenhetsloven, kan tilliten til bedriften skades. Ivaretas åpenheten på en god måte, kan det styrke tillitten, merkevaren og omdømmet. Etter dette kurset vil du få innsikt i hvordan du som markedsfører kan bruke åpenhetsloven til din fordel, og hvilket mulighetsrom loven gir for merkevarebygging og kommunikasjon.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som er markedsansvarlig for kunder eller virksomheter, som er omfattet av loven, og deg som ikke er det, men jobber for virksomheter eller kunder som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Etter dette kurset vil du:

Få kunnskap om åpenhetsloven, hvem den gjelder for, og hvordan du som markedsfører kan forholde deg til loven, og bidra til at din virksomhet eller dine kunder styrker sitt omdømme og merkevare.


Påmelding er bindende. 

Kursets agenda og program

 • Kort intro om åpenhetsloven og formålet med loven
  • Vi ser på bakgrunnen for loven og hvilke hensyn den skal ivareta, og hvorfor.
 • Hvem gjelder åpenhetsloven for?
  • Vi ser på hvilke virksomheter som er omfattet av loven, hvordan kriteriene som «tilbyr varer eller tjenester», «større virksomhet», mv. fastsettes.
 • Informasjon-, rapporterings- og aktsomhetskrav
  • Vi gir en oversikt over informasjons- og rapporteringsplikt som følger av loven, med praktiske eksempler.
  • Hvordan du kan gjøre publikums innsynskrav til en verdi for virksomheten din, i stedet for en byrde? Og hvordan du kan forme fremtidig rapportering på Åpenhetsloven for å styrke din bedrifts omdømme og bærekraft?
  • Vi går gjennom de seks trinn for aktsomhetsvurderingene, og hvordan kontinuerlig forholde seg til dem.  
  • Få en oversikt over sanksjoner ved brudd på loven, og kommende krav og trender, slik at du kan være proaktiv.
 • Q&A

 

Program:

 • 08.30 – Dørene åpner og frokost serveres
 • 09.00 – Velkommen til No BULL§HIT
 • 10.00 – Takk for i dag
 • 10.00-10.30 – Mulighet for individuelle spørsmål til Lisa, Cathrine og Cathrine

Om foredragsholderne:

 

NO bull$itt Lise 2

 

Lisa er advokat og spesialist i opphavsrett. Hun bistår blant annet innholdsprodusenter, særlig film/TV og mediebransjen, med rettighetsspørsmål, klarering av innhold og bistand i kontraktsforhandlinger.

Lisa har jobbet 10 år i New York og leder for BULL sin avdeling for immaterial- og markedsrett.

Bruk og klarering av innhold blir mer og mer komplekst og internasjonalt. Lisa er opptatt av å formidle dette på en forståelig måte og veilede kunden i prosessen. 

Cathrine Hambro

 

Cathrine er advokat med mange års erfaring i arbeid med bærekraft, klima og sirkulærøkonomi og kjenner godt til både bakgrunn og formål med åpenhetsloven. Hun sitter i Advokatforeningens lovutvalg for miljørett og har ekspertkunnskap om menneskerettigheter.

Cathrine var en av advokatene som førte klimasøksmålet mot staten på vegne av Greeenpeace og Natur & Ungdom. Saken ligger nå hos Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som har tatt saken til behandling.

NO bull$itt Cathrine 2

 

Cathrine er også advokat og spesialist i markedsrett. Hun bistår med vask av reklamekampanjer, i tvister med Forbrukertilsynet eller andre, og med kontraktsforhandlinger.

Cathrine holder jevnlig foredrag i markedsrett – både for andre jurister og andre som jobber med markedsføring.

Reglene for markedsføring blir mer og mer komplekse, og Cathrine er opptatt av å forenkle reglene og gi tydelige råd på hva som er lov.

Meld deg på her: 

 
 

Kurset vil gjennomføres fysisk

Universitetsgata 9, 0164