Digitalt kurs-1

 

 

 

Bestill ditt digitale kurs

 

Om kurset:

Forbrukertilsynet slår kraftig ned på markedsføring som bryter med loven og en risikerer både overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Hvordan kan du sikre at din reklamekampanje er i tråd med loven? Lisa og Cathrine lærer deg de de viktigste prinsippene for lovlige reklamekampanjer og markedsføring. I kurset får du servert tre knagger å henge jussen på, og mange eksempler på hva som er lov og ikke lov.

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som jobber med kommunikasjon og markedsføring og som vil lære mer om hva som er lovlig markedsføring. Og hva som ikke er lov.

Etter dette kurset vil du:

Ha fått kunnskap om hvilke rettslige prinsipper du må være klar over i kommunikasjon og markedsføring.
Ha kjennskap til hvor grensene går for hva som er lov og hva som ikke er lov.


95% av tidligere kursdeltakere var svært fornøyd med kurset: 

"Veldig bra! Godt dekket tema, til tross for stort fagfelt. Gode og relevante eksempler." 🌟🌟🌟🌟🌟
"Likte egentlig alt. Utrolig lærerikt og sjarmerende hoster." 🌟🌟🌟🌟🌟
"Mye bruk av eksempler var bra- Tar spørsmål underveis God innsikt uten å gå for mye ned i materien" 🌟🌟🌟🌟

Kursets agenda og program:

 • Hvilke lover og regler som gjelder for markedsføring
  • Vi går gjennom de viktigste reglene i markedsføringsloven, og åndsverkloven (klarering av konsepter, bilder, musikk, film og tekst, og avbildede personer og «lookalikes» for bruk i kommunikasjon eller reklame). Er det fritt frem med bruk av AI generert materiale?
 • 3 prinsipper for lovlig markedsføring
  • Snakk sant
   • Vi ser på innholdet i forbudet mot urimelig eller villedende markedsføring, og forklarer grensene for å fremheve fordeler, sammenligne seg med andre, grønnvasking, tull og tøys, osv.
  • Klarer bidrag til kampanjen
   • Vi ser på bruk av andres åndsverk og varemerker, hva er inspirasjon of hvor går grensen? Hva med avbildende personer og lookalikes, hva skal klareres? Og ikke minst - hva har Haaland og Pål Bang Hansen og Bjøro Håland til felles?
  • Ha etikken i orden
   • Vi ser på hvordan forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame praktiseres, grensene for reklame rette mot barn, hvor langt går forbudet mot markedsføring av alkohol, tobakk mm.
 • Vi ser på relevante caser som illustrerer reglene

Om Lisa og Cathrine:

 

NO bull$itt Lise 2

 

Lisa er advokat og spesialist i opphavsrett. Hun bistår blant annet innholdsprodusenter, særlig film/TV og mediebransjen, med rettighetsspørsmål, klarering av innhold og bistand i kontraktsforhandlinger.

Lisa har jobbet 10 år i New York og leder for BULL sin avdeling for immaterial- og markedsrett.

Bruk og klarering av innhold blir mer og mer komplekst og internasjonalt. Lisa er opptatt av å formidle dette på en forståelig måte og veilede kunden i prosessen. 

NO bull$itt Cathrine 2

 

Cathrine er også advokat og spesialist i markedsrett. Hun bistår med vask av reklamekampanjer, i tvister med Forbrukertilsynet eller andre, og med kontraktsforhandlinger.

Cathrine holder jevnlig foredrag i markedsrett – både for andre jurister og andre som jobber med markedsføring.

Reglene for markedsføring blir mer og mer komplekse, og Cathrine er opptatt av å forenkle reglene og gi tydelige råd på hva som er lov.

Priser og bestilling:

MFO-medlem: 990 kr eks mva 
Ikke MFO-medlem: 1990 kr eks mva 

Bstilling gjøres ved å sende e-post til info@mfo.no med ditt navn og fakturainformasjon. I retur mottar du link til  kurset samt ditt unike passord som gir deg tilgang til siden. Eventuelle spørsmål rettes også til samme e-post.

God fornøyelse!