Digitalt kurs

15. februar

09.00-10.30

 

Meld deg på her

 

Dette kurset lærer deg å måle og synliggjøre effekten dine markedsinvesteringer har på salg og øvrige KPIer ved hjelp av å knytte sammen ulike datakilder. Verktøyet som blir demonstrert er Power BI, men innholdet er relevant uavhengig av løsning.

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som ønsker å nå bedre frem til beslutningstakere med resultatene markedsavdelingen oppnår - og er relevant enten du kan litt eller ingenting om analyse og Power BI.

Etter dette kurset vil du: 

Ha lært konkrete teknikker for å måle og formidle databasert innsikt mest mulig effektivt, uavhengig av systemer.

Ha fått inngående kjennskap i hvilke muligheter som ligger i Power BI.

Kursets agenda:

  • Hva menes med effekt av markedsføring?

  • Forskjellen mellom Exploratory og Explanatory analyse?

  • 5 tips til hvordan du formidler innsikt mest mulig effektivt?

  • Kort og overordnet om hvordan Power BI og ulike løsninger fungerer

  • Eksempler via Power BI

  • Q&A

Om Eivind:

 

eivind translusent

 

Eivind Austbø - Selvstendig rådgiver innen analyse

Eivind er en selvstendig rådgiver som bistår bedrifter gjøre data om til innsikt. De siste årene har han bistått flere titalls store og små norske selskaper utnytter egne data bedre i jakten på bedre resultater.

Han har en MBA fra LIU Post University i New York og har en allsidig bakgrunn som rådgiver i PwC og økonomi- og analyseansvarlig. Fra disse rollene og arbeidet som selvstendig rådgiver har han opparbeidet seg god forståelse for hvordan du mest effektivt formidler innsikt.

Den teknologiske utviklingen har vært enorm innen data-analyse de siste årene, og Eivind er veldig opptatt av hvordan disse verktøyene også kan benyttes av folk som også jobber innen andre fagfelt til daglig.

 

Det å dele analyser og rapporter med kolleger eller samarbeidspartnere er for mange ikke alltid forbundet med begeistring. Eivind opplever ofte at hans kunder får en "åpenbaring" etter å ha fått presentert innsikt gjennom Power BI.

Det å rapportere kan ofte kjennes tungt, men ved å kjenne til gode metoder og beherske analyseverktøy vil leveransen kunne kjennes mye mer tilfredsstillende og ikke minst engasjerende.

Eivind er selv en sterk ambassadør for mulighetene i Power BI og skal på dette kurset dele sin metodikk og smarte løsninger innenfor verktøyet, nettopp for å synliggjøre effekt av de investeringene og valgene du tar.

Meld deg på her: