Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Salesforce: Bruken av data utfordrer markedsføringsbransjen

10. august 2022

I årets Marketing Intelligence rapport fra Salesforce deler mer en 2,500 markedsførere sin innsikt med oss om trendene og kunnskapen som former og utfordrer markedsføring i vår digitale tidsalder. Nye regler for personvern har endret måten vi måler markedsføring på.

 

Det er spennende, men krevende tider innenfor markedsføring akkurat nå. Forbrukerne er i økende grad vant til å engasjere seg på nett, samtidig som ny teknologi og nye trender bidrar til at det digitale landskapet er i konstant endring. Markedsførere har hele tiden ligget i forkant av utviklingen, og har måtte tilpasse seg for å kunne møte de utfordringer og muligheter som finnes i en ny digital hverdag.Les mer om hvilke utfordringer markedsføringsbransjen møter i dag i årets Marketing Intelligence rapport.  

sf-banner-marketing-data trends-no (1)

 Last ned rapporten her


 

I den nye digitale hverdagen har markedsføringens rolle utviklet seg på særlig to viktige områder; å utvikle kunderelasjoner og å skape vekst. 

I fjorårets rapport oppga 80% at det drives tiltak for å bedre brukeropplevelsen på tvers av organisasjonen de jobber i, og andelen som anser markedsføring som avgjørende for å oppnå vekst har økt fra 87% til 94% fra i fjor. 

‘Kun 33% av markedsførerne er enige i at de de får innsikt i data hurtig nok til å kunne ta de riktige besluttningene’.

Digitaliseringen har ført til at data har blitt et av de viktigste strategiske verktøyene innenfor markedsføring. Markedsførere er avhengig av data for å kunne tilby skreddersydde og gode kundeopplevelser, men bruker det også for å oppnå bedre ROI gjennom optimalisering av kampanjer og programmer. Å innhente og utnytte det store potensialet som ligger i data er derimot lettere sagt enn gjort.

I en tid hvor mengden og variasjonen på dataen fortsetter å øke i takt med at nye regler for personvern dukker opp, er det viktigere enn noen gang å få mest mulig ut av markedsføringsdataen.

I den tredje og siste utgaven av The Marketing Intelligence Report, har vi bedt mer en 2,500 besluttningstakerer innenfor markedsføring internasjonalt om å lette på sløret om hvordan de bruker data for å oppnå vekst og bedre kundeopplevelser. Rapporten gir også innsikt i hvordan dagens markedsførere tilpasser seg et i økende grad  personverns-fokusert datasamfunn, og videre hvilke trender som er med på å forme hvordan man jobber med markedsføring på tvers av de ulike kanalene som finnes i dag.

Bli med videre når vi ser på 4 av hovedfunnene fra rapporten.

  1. Å kunne måle resultatene av markedsføringen er avgjørende.

Oppgaven til dagens markedsfører kan sies å være todelt: de skal ivareta et godt kundeforholdet og de skal bidra til økte inntekter. Dette ser man blant annet på hvordan markedsfører selv definerer suksess. Nesten halvparten sier at kundetilfredshet er deres viktigste indikator for hvor vellykket markedsføringen er, tett etterfulgt av målbar avkastning på markedsføringsinvesteringer. På samme tid føler derimot under 2 av 5 at de lykkes med å evaluere ovennevnte på en tilfredsstillende og grundig nok måte. 

Når vi ba markedsførerne om å vurdere sine analysestrategier vektla de alle fleste behovet for å løse nettopp denne utfordringen. Muligheten for å måle ytelse på områder som kundetilfredshet og vekst ble trukket frem som en av topp prioritetene, hvor en mer effektiv bruk av data ble fremhevet som et viktig steg for å oppnå dette.

 

  1. Nye personvernregler har ført til endringer i markedsføringsstrategier og investeringer


De siste par års inntog av regler om personvern som GDPR, Apple Mail Privacy Protection og Google’s tredjeparts cookie har ledet markedsførere mot en samtykkebasert tilnærming når det kommer til innsamling av data. Samtidig har dette ført til utfordringer i analysearbeidet ettersom at verktøy man tidligere anvendte til å måle ytelse nå er mindre relevante ettersom personvernregler for eksempel forhindrer sporing. Hele 90% av markedsførerne oppgir at den seneste tids endringer i personvern av data har endret totalt på hvordan markedsføringprestasjoner blir målt.

Men markedsførere har ikke latt seg knekke av de store endringene og de fleste har tydd til teknologi for å sikre at de fortsatt kan måle ytelse, forstå kundene sine og gi dem individuelle opplevelser.

  • 90 % oppgir at de planlegger å  øke eller opprettholde nåværende investeringer i markedsanalyse.
  • 88 % oppgir at de planlegger å øke eller opprettholde nåværende investeringer i kundedata plattformer.
  • 87 % oppgir at de planlegger å øke eller opprettholde investeringer i sanntidsinteraksjon og personalisering.


Når vi nå først snakker om investeringer så forteller halvparten at de har økt markedsføringsandelen på steder hvor kunder handler og oppholder seg på nett gjennom blant annet betalt plassering på sosiale medier, mobil markedsføring og opplevelser på nett.

Dette burde knapt komme som noen overraskelse ettersom 58% av forbrukerne oppgir at de vil handle mer på nett fremover enn de gjorde før pandemien og 80% av de som driver med forretninger tror at dette i økende grad vil skje på nett fremover.  

 

  1. Datakvalitet er nøkkelen

Uansett hva målet måtte være trenger markedsførere pålitelige data for å kunne vise resultater og verdien av kampanjenederes. Nesten fire av fem markedsførere sier at datakvalitet er nøkkelen til å drive markedsføringsledet vekst og gode kundeopplevelser.

Langt fra alle har derimot tilgang til et pålitelig datagrunnlag, ei heller evnen til å ta et slikt datagrunnlag i bruk. Ressurser og manuell dataintegrasjon er de største utfordringene i forbindelse med evaluering av markedsføringsprestasjoner. Årets markedsføringsrapport viser at til tross for at det investeres i analyseteknologi så har kun 51 % av markedsføringsteam ansatte som er dedikert til å arbeide med analyse.

‘Kun 51 % av markedsføringsteam har ansatte som er dedikert til å arbeide med analyse’.

Som med enhver utfordring gir også denne rom for nye muligheter. Det er på tide at bedriftertar i bruk AI og automatisering for å få fortgang i de manuelle prosessene med dataintegrering og analyse. På denne måten vil man også få frigjort ressurser som med fordel kan brukes til strategiske og mer kreative oppgaver.

 

  1. En datadreven markedsføringkultur krever en felles forståelse.
Uten et tydelig og helhetlig syn på data er det vanskelig å se nytten av datadrevne markedsføringstiltak. Vår undersøkelse viser at hele 98 % av markedsførerne ser viktigheten av å ha et helhetlig og sentralisert syn på all cross-channel markedsføring. Til tross for at de understreker viktigheten av dette oppgir 70% av de samme markedsførerne at de likevel evaluerer ytelsen av sin Cross-channel markedsføring i bolker hver for seg. Her finnes det med andre ord et stort uutnyttet potensialet for forbedring og integrasjon.Mange av problemene som markedsførere står overfor kan løses ved å sentralisere data på tvers av organisasjonen. I forlengelsen av dette er det imidlertid viktig å være klar over at data også må deles i organisasjonen for å koble markedsføring til forretningsresultater. Med all data samlet på ett sted vil markedsførere bedre komme i posisjon til å både skape vekst i deres organisasjoner og engasjere forbrukerne deres.

Det er tydelig at data åpner opp for spennende muligheter samtidig som de skaper hindringer i markedsføringsbransjen. I dette blogginnlegget har vi gitt en forsmak på de mange innsiktene i vår studie. Om du er nysgjerrig på å vite mer kan du lese hele rapporten her.

Les mer om hvilke utfordringer markedsføringsbransjen møter i dag i årets Marketing Intelligence rapport.