Aktuelt
 • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Videomarkedsføring - Slik lager du en god plan!

17. juni 2022

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen,
med ønske om en riktig god helg!

Group 235

 

God fredag!

I dagens Faglig Fredag skal det handle om videomarkedsføring. At levende bilder er effektivt i markedsføring - det vet vi! Men det kan være utfordrende å vite hva slags type video du skal skape, til hvilket formål, flate og i hvilken frekvens den skal brukes. Så, for å gi deg en pekepinn på nettopp dette har vi i dag fått med oss vår rådyktige videopartner AVIA som gjesteblogger. God fornøyelse!


 

Lag en videoplan som gir deg oversikt

Frida Bakke er rådgiver i filmproduksjonsselskapet AVIA Produksjon, og har tett dialog med flere av landets dyktigste markedsførere i ulike bransjer. Hun forteller at særlig én utfordring går igjen blant dem hun snakker med.

 
AVIA_ MARTINE_FRIDA_HIGHRES-14-1
Mange markedsførere opplever å ha lite tid til kreativ planlegging og produksjon av godt innhold. I stedet forsvinner mye av tiden til koordinering av arbeid og bestillinger kort tid før innholdet må være klart. Det betyr at kvaliteten på kommunikasjonen ofte ikke blir så god som den kanskje kunne ha vært.

 

Disse utfordringene gjelder særlig innenfor videomarkedsføring, siden en betydelig andel av arbeidet med filmproduksjon ligger i forarbeid og idéutvikling. En videoplan gir deg oversikt, så du kan planlegge innhold i god tid før lansering. 

 I denne artikkelen tar vi deg steg for steg gjennom hvordan du lager en videoplan for din bedrift.

Vi skal se nærmere på:

 • Hva slags videoer er riktig for dere?
 • Hvor mye videoinnhold trenger du?
 • Hvordan når du ut til flest mulig seere?

AVIA_FOTO_MARS 2022_LOWRES (11 of 67)Gratis verktøy: Lag din egen videoplan

HHH_mfo (1)

AVIA har utviklet et digitalt verktøy der du svarer på noen få spørsmål, og får en skreddersydd videoplan for 6 eller 12 måneder, med konkrete anbefalinger til antall filmer innen hver kategori, budsjettfordeling og tips til distribusjon. Test videoplanleggeren her, eller følg stegene under for å lage videoplan på egenhånd.


-> Prøv AVIA sin digitale videoplanlegger her


 

Hva slags videoer er riktig for dere? 

Start med å finne ut hvor det er størst ubenyttet potensiale. Det kan du finne ut ved å vurdere bedriftens muligheter innenfor tre kategorier. Vi deler alle videoer inn i disse kategoriene, basert på hvilken funksjon de har:

 • HELP 
 • HUB
 • HERO
HHH_mfo
 

De aller fleste bedrifter kan ha stor verdi av å ha videoinnhold innenfor alle kategoriene, men dere trenger ikke å starte med alle på samme tid.

Help

Dette er videoer som svarer på spørsmål målgruppen din har, der seerne aktivt søker etter svar på sine spørsmål ved Google-søk, på nettsiden eller i samtale med dere. Typiske videoer i denne kategorien er how to-filmer / informasjonsfilmer, brukerguider, suksesscaser og inspirasjon. Fordi målgruppen ofte selv oppsøker help-filmer kan denne typen filmer produseres og distribueres med mindre budsjetter.

Se et eksempel på en Help-film her.

Help-videoer passer for deg som:

 • Har små budsjetter til distribusjon
 • Har tjenester eller produkter målgruppen kan finne komplisert
 • Ønsker videoer med lang levetid og lave distribusjonskostnader
 • Vil bli mer synlig i søkemotorer


Hub

Dette er videoer som dreier seg om å skape tyngde og tillit. Hub-filmene lages gjerne i serier, slik at avsender jevnlig kan publisere filmer, og skape et løpende engasjement hos målgruppen. Slike filmer kan handle om å formidle egen kompetanse, teknologi eller løsning, og vil bidra til å bygge kundelojalitet og engasjere avsenderens publikum. Hub-filmer er også svært effektive for å holde på eksisterende kunder og nettverk, da løpende innhold viser at bedriften ikke står stille.

Se et eksempel på en Hub-film her.

Hub-videoer passer for deg som:

 • Ønsker å ta en ekspertrolle innenfor deres fagfelt
 • Vil bygge sterkere relasjoner til følgere, kunder og potensielle kunder
 • Har behov for jevnlig innhold til bedriftens kanaler (sosiale medier, nettside etc)
 • Ønsker å produsere flere videoer rundt et konsept (kostnadseffektivt)
 • Ønsker å vise mer av det som skjer på “innsiden” av bedriften

Hero

Dette er store, strategiske og emosjonelle filmer. Disse skal fange oppmerksomhet, nå ut til mange seere og skape reaksjoner – gjerne for at avsender skal ta en sterkere posisjon innenfor en bransje eller samfunnsområde. En god Hero-film vil gjøre dere mer synlige og få dere til å skille dere ut fra andre konkurrenter. 

Se et eksempel på en Hero-film her.

Hero-videoer passer for deg som:

 • Vil nå ut til massene med stor slagkraft
 • Ønsker å ta en sterk posisjon og skille deg fra konkurrentene 
 • Skal lansere ny tjeneste, produkt eller bedrift
 • Vil oppnå større kjennskap og synlighet til egen merkevare
 • Har budsjetter til å satse stort
 • Ønsker å påvirke til holdningsendring

  AVIA_FOTO_MARS 2022_LOWRES (39 of 67)Hvor mye videoinnhold trenger du?

Antall videoer avhenger av budsjett, mål og type filmer. Ønsker du å styrke lojalitet hos eksisterende kunder og følgere vil en serie med flere videoer fungere godt, slik at målgruppen opplever dere som en levende og aktiv bedrift. Hvis målet er å nå ut til potensielt nye kunder kan færre filmer med større slagkraft fungere godt.  

Som en tommelfingerregel anbefaler vi følgende intervall innenfor hver kategori:

 • HERO:  1-2 nye videoer årlig.
 • HUB: En serie med en ny episode hver måned eller annenhver måned.
 • HELP: En eller flere per tjeneste / produkt / aktivitet (always-on).


image (1)Hvordan når du ut til flest mulig seere?


Planlegg for (organisk) spredning

Små grep kan gjøre enorm forskjell når en video publiseres på nett. Sett en fast dato og et klokkeslett for publiseringen og engasjer kollegaer, venner, kunder og samarbeidspartnere til å dele, kommentere og engasjere seg tidlig etter lansering. Algoritmene til sosiale medier vil tolke dette som at det er stor interesse for denne typen video og belønne det med å vise det til flere.

Vurder flere kanaler og formater

Bruk alle relevante plattformer når du publiserer. Tenk gjennom hvordan filmen kan benyttes til ulike flater og i forskjellige formater. Har du laget en film til landingssiden din, kan den publiseres på Youtube, Facebook og Instagram. Samme video kan lages om til storyformat og brukes i Insta- og Facebook Stories. Kanskje har du flere forskjellige filmer som kan settes sammen til en helt ny film? Med en god plan for publisering og formatering i ulike kanaler kan du øke rekkevidden til dine videoer.

– En helhetlig videoplan gjør at prosessen rundt videomarkedsføring blir mer strategisk og gjennomarbeidet. Det økerigjen kvaliteten på produksjonene, reduserer kostnad per film og gjør det lettere å nå bedriftens mål.

- Frida Bakke

 
Image from iOS (3)Oppsummert:

 • Start med å finne ut hvor det er størst ubenyttet potensiale. Gå gjennom hver kategori under.

 • HERO: Store, emosjonelle videoer. For deg som vil ta nye markeder og posisjonere deg. Publisert 1-2 ganger årlig. 

 • HUB: En serie av videoer, som viser deres ekspertise. For deg som vil vise deg som en aktiv bedrift, og styrke kundelojaliteten. Publisert månedlig, eller annenhver måned.

 • HELP: “How-to” og informasjonsfilmer. For deg som vil være synlig i søk og få mye ut av et lite budsjett. Lang levetid og ingen nedre eller øvre grense på antall. 

 • Planlegg for spredning ved å sette en fast tid for publisering, og engasjer dine kollegaer og venner i å dele innholdet.

 • Spar kostnader ved å planlegge 6 til 12 måneder fremover i tid. Da kan mye av idé og forarbeid gjøres samlet, på kortere tid.

Klar for å lage en videoplan? 

Start med AVIA sin digitale videoplanlegger

God helg!