Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Knekk koden til fremtidens netthandel!

2. september 2022

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen,
med ønske om en riktig god helg!

Group 235

 

God fredag!

 

I dag skal det handle om den netthandel, og mer spesifikt hvordan du knekker koden til fremtidens netthandel ved hjelp av nye kanaler.

Våre dyktige venner i Salesforce, som sitter på enormt mye informasjon om nettopp dette, gir oss sine two cents innen temaet i dagens Faglig Fredag. 

Under vil Kimberly Phan, Marketing Manager Norway & Iceland i Salesforce dele sin kunnskap med deg. Kimberly sirkel

Vellykket e-handel krever nye kanaler for netthandel

Det dukker stadig opp nye kanaler for netthandel, og dette byr på flere muligheter å nå ut til kundene på. Virksomheter har for lengst fått øynene opp for dette, men det er ikke alltid like lett å navigere i de ulike kanalene for netthandel som finnes. Bli med når vi ser nærmere på hva som rører seg innenfor netthandel i dag.

Man har lenge sett kraftig vekst innenfor netthandel. Flere og flere handler i dag på nett, og under pandemien fant enda flere veien til nettbutikkene. Pandemien har tvunget mange virksomheter over på nettbaserte løsninger for å overleve, og det har for alvor satt fart på utviklingen av kanaler hvor virksomheter kan samhandle med sine kunder.

Nye medier betyr nye måter å kommunisere med forbrukerne på, og dette kommer også frem i Salesforce rapporten State of Commerce. I rapporten har man sett på kjøpsatferden til 1 milliard kunder og spurt mer en 4100 ledere innenfor handel om hvilke trender som er aktuelle nå og i tiden fremover.

I denne artikkelen fokuserer vi på de nye handelskanalene, men dersom du skulle være interessert i å se nærmere på resten av rapportens innhold kan du lese den i sin helhet her:

no-sf-iih-dse-kunnskapen-viktoria-linkedin-1200x628px

Ledere investerer i nye kanaler og digital handel

Handel har blitt digitalisert, og kravene til kjøpsopplevelsen øker i takt med mer teknologisk kyndige forbrukere. De siste årene har virksomheter vært nødt til å omstille seg raskt for å følge med på økende krav til digitale kundeopplevelser.

Vår undersøkelse viser at 69% av digitale ledere har investert i nye digitale kanaler i løpet av de siste to årene. Før vi ser nærmere på hvilke kanaler som nå vokser frem og viser seg aktuelle, vil vi gi en kort begrepsavklaring på hva vi mener med digitale ledere og hva dette begrepet dekker. 

Lederne som ble spurt i State of Commerce-rapporten er delt opp i tre forskjellige grupper basert på hvilken type organisasjon de representerer: 


  • Digitale ledere: Anser deres virksomhet å være i forkant når det kommer til digital handel og begrunner også virksomhetens overordnede suksess med digital handel.

  • Digitale etternølere: Anser ikke deres organisasjon å ha suksess med digital handel og kan derfor heller ikke begrunne virksomhetens overordnede suksess med dette.

  • Det digitale midtsegmentet: Omfatter alle andre respondenter som ikke faller inn under en av de to øvrige kategoriene. 


Størstedelen av digitale ledere har altså investert i nye kanaler de seneste to årene noe som gir dem en fordel i konkurransen om kundene. Når handel foregår digitalt blir kjøpsreisene mer komplekse.

En tidligere undersøkelse fra Salesforce State of the Connected Customer viser at forbrukere innenfor B2C i gjennomsnitt er involvert i 9 forskjellige kontaktpunkt når de samhandler med en virksomhet. Dette er en trend digitale ledere kan dra nytte av ved å sørge for å være tilstede der hvor kundene er.

Det er her viktig å nevne at halvparten av alle organisasjoner, også de som i mindre grad er digitale, planlegger å investere i nye digitale kanaler de neste årene for å kunne være med i utviklingen som foregår. 


Nye digitale kanaler som TikTok skaper hodebry

Når mange og nye kanaler for digital handel oppstår, blir det også vanskeligere for virksomhetene å fange opp og utnytte de salgsmulighetene som finnes. Flere kanaler kan nemlig komme i konflikt med hverandre og dette er noe av det som skaper mest hodebry blant virksomhetene

Særlig nye digitale kanaler som TikTok krever at man utvikler egne strategier for hver enkelt kanal. For mange digitale ledere er håndtering av de nye digitale kanalene en av utfordringene de føler seg minst forberedt på.

I følge vår undersøkelse er denne utfordringen enda større for digitale etternølere hvis svar indikerer at de er tre ganger mindre forberedt på å håndtere de nye kanalene.

Det finnes ikke kun én riktig måte å forholde seg til de nye kanalene på. Det er nemlig forskjellig fra virksomhet til virksomhet hvilke kanaler det gir mest mening å satse på. Sosiale medier byr på utallige kanaler hvor man kan nå ulike målgrupper. Overordnet er det dog viktig at virksomhetens identitet  forblir den samme, og det er derfor avgjørende at man snakker med den samme stemmen i de ulike kanalene

B2B netthandel i vekst

Det er ikke bare i B2C-markedet man opplever vind i seilene på netthandel.

B2B-virksomheter søker også mot netthandel og bruker i stor grad digitale kanaler for å selge sine produkter. I følge Salesforce undersøkelsen peker 40% av B2B-virksomheter på at digital handel genererer mer en halvparten av deres omsetning. Dersom vi retter blikket to år frem i tid, estimerer 52% av virksomhetene at netthandel vil stå for størstedelen av omsetningen. Det legges altså opp til at B2B virksomheter i økende grad skal velge digitale kanaler til å selge varer fremover. 

Det meste tyder på at det er en god idé å satse på digitale kanaler om man ønsker å tilby gode kundeopplevelser, også innenfor B2B.

  • 46% av de som ble spurt i vår undersøkelse trekker frem økt kundetilfredshet som en av fordelene ved å bruke digitale kanaler.

  • 40% mener at dette også bidrar til en bedre kundeforståelse.  

Å kjenne sine kunder er helt essensielt for å oppnå suksess innenfor netthandel. Gjennom kjennskap til kundene kan man planlegge markedsføringen slik at den treffer riktig hver gang. Dette kan blant annet gjøres gjennom B2B-markedsføring på sosiale medier eller gjennom investering i riktig verktøy og teknologi. Et eksempel kan for eksempel være å ta i bruk verktøy som Pardot hvor automasjon i markedsføringen brukes for å optimalisere og strømlinjeforme prosessene - med kunden i sentrum. 


Det foregår uten tvil mye spennende og utfordrende innenfor netthandel nå for tiden. Dersom du ønsker mer innsikt i hvilke trender som preger dagens marked, finner du dette i den nyeste State of Commerce-rapporten fra Salesforce her.   


God helg! 


Ikke medlem av MFO? 

Her finner du de arrangementene du kan melde deg på. Flere arrangementer lanseres fortløpende. Vi skal naturligvis også fortsette med våre månedlige MFO-frokostmøter med både dagsaktuell og evigung tematikk. Les mer om medlemskap her.