Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Faglig fredag - Case: «Metro Meditation🧘‍♀️»

28. april 2023

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, 
med ønske om en riktig god helg!

faglig fredag v3-1

God fredag,

Vår kjære samarbeidspartner og sponsor Clear Channel deler denne uken et spennende case med deg i ukens Faglig Fredag; med en god blanding av innsikt og inspirasjon! 

Som de fleste sikkert vet, leverer Clear Channel utendørsreklame på ulike flater og formater, men hvilke mulighetsrom finnes det egentlig for utendørsreklame? 

metromeditation


Utendørsreklame er et massemedie som vokser i disse krevende tidene. Det er også et medie som har høy oppmerksomhet og med det følger et stort ansvar, men også et stort mulighetsrom! Det gir blant annet en unik mulighet til å gjøre en forskjell og bidra positivt til folks trivsel og livskvalitet.

Gallups årlige «Global Emotions»-rapport viser at befolkningen er mer stresset og bekymret enn noen gang tidligere. Ifølge rapporten er 42 prosent av oss bekymret, 41 prosent føler seg stresset, 31 prosent har psykiske lidelser og 28 prosent føler seg nedstemt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser de samme tendensene. Bare siden 2021 er det flere nordmenn som forteller at de er misfornøyde med sin psykiske helse og færre som sier de er fornøyde med den.

Forskning viser at enkle pusteøvelser kan motvirke de negative prosessene i kroppen. Derfor utviklet Clear Channel kampanjen «Metro Meditation».

Kampanjen gikk ut på å tilgjengeliggjøre mindfulness til folket i stressende omgivelser og bestod av øvelser som ble utviklet i samarbeid med danske Jacob Piet, psykolog og ph.d. i mindfulness fra Aarhus Universitet. Han forteller at nyere forskning viser at systematisk trening i mindfulness, er blant de mest effektive metoder for å forbedre mental sunnhet og trivsel. Dermed kan trening i mindfulness minske symptomer på angst, stress og depresjon. Kort sagt, det kan forbedre evnen til å håndtere hverdagens stress og bekymring.

Norge_Metro meditation_2023_v2_Play adshel-3

Kampanjen ble vist i hele januar på Clear Channel sine flater på T-banene i Oslo, Stockholm og København med både statiske og digitale flater.  

Norge_Metro meditation_2023_v2_Wall-window panel-1

Kampanjen var designet til å være intuitiv slik at det var enkelt å følge instruksjonene som var korte, slik at de reisende hadde tid til å gjennomføre øvelsen mens de ventet på banen eller satt på bussen.

Sanntidsdata og programmatisk kjøp

Når kampanjen ble vist, var ikke vilkårlig; Clear Channel utviklet en skreddersydd algoritme som reagerte på sanntidsdata hentet fra Google søk, hvor algoritmen ble trigget av ord som var linket til stress, angst, depresjon og irritasjon.

Gjennom å ha analysert de ulike nivåene av stress i befolkningen i forkant av kampanjen, kunne man skille mellom et «normalt» stressnivå og et høyere stressnivå.

Når dataen viste et høyere stressnivå trigget det kampanjen til å bli vist oftere som en direkte respons til behovet i befolkningen. Clear Channels programmatiske løsning ble benyttet i Oslo og Stockholm, som gjorde at når kampanjen ble trigget, ble den vist uavhengig av tid på døgnet.

 

Siste CC

Godt mottatt

For de som ønsket å lære mer om øvelsene og initiativet, la Clear Channel ved en URL slik at de som ønsket mer informasjon kunne oppsøke det – uten at det var satt opp som en «call to action». På nettsiden kunne de besøkende både finne alle tre øvelsene, og lese om bakgrunnen for og hensikten med kampanjen. I Norge besøkte hele 1178 mennesker hjemmesiden til «Metro Meditation».

I etterkant ble det gjennomført en effektmåling av kampanjen, som viste svært gode resultater. Hele 70 prosent fikk et positivt inntrykk av kampanjen, 51 prosent følte seg roligere og 45 prosent engasjerte seg i temaet og ville lære mer. I løpet av perioden meldte 44 prosent at de hadde gjennomført øvelsene. 60 prosent av de spurte sa også at de opplevde kampanjen som en sympatisk og moderne kampanje.

Vil du gå inn i helgen med mindre stress og senkede skuldre? Prøv øvelsene fra kampanjen her da vel!


God helg!

Pssst: husk å melde deg på vårens kommende arrangementer.

Skjermbilde 2023-04-28 kl. 11.35.29

Ikke medlem i MFO? Les mer om medlemskap her.