Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Grønnvasking: Nye saker og regler

3. mai 2024

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, med ønske om en riktig god helg!

faglig fredag v3-1

God fredag!  

Endelig mai, og endelig sol og varme! Men før du smiler deg inn i årets første sommerhelg skal vi gi deg en liten oppdatering på hva som skjer i markedsrettens verden. Det er nemlig ikke bare sommer i luften for øyeblikket; rettslige tiltak mot grønnvasking er også i vinden om dagen.

Forbrukertilsynet varslet denne uken at 20 flyselskaper har fått brev til om mulig ulovlig grønnvasking fra EU’s Consumer Protection Cooperation Network, les mer om det her:
Slår ned på grønvasking i flybransjen

Denne fredagen får du high-lights over nye saker og regler for markedsføring av miljø- og bærekrafts påstander.

MFO og BULL advokatfirma arrangerer et eget kurs i lovlig «grønnvasking» den 29. august. Forbrukertilsynet kommer på kurset, og skal snakke om sitt arbeid, både i Norge og Europa. Du kan lese mer om kurset og melde deg på helt nederst i dagens Faglig Fredag.

grønne
© Sofia Holmberg/UnsplashZalando stod skolerett i EU-kommisjonen

Den store motekjeden og nettaktøren Zalando fikk nylig påtrykk for sin bruk av miljø- og bærekrafts påstander. Saken kom opp etter initiativ fra Forbrukertilsynet i Norge, som mente at Zalandos markedsføring var problematisk. Zalando ble utsatt for tilsyn i flere EU land samtidig, og Norge ledet an, sammen med Tyskland, Danmark og Sverige.

Zalando brukte miljøpåstander som «bærekraftig» for varer med sertifisert andel av et klimapositivt materiale, for eksempel 50 % økologisk bomull, 50 % resirkulert plast, o.l. Påstandene og sertifiseringen var imidlertid ikke dekkende for hele varens livssyklus og totale miljøavtrykk. Kommunikasjonen fremstod derfor som villedende.

zalando
Foto: Forbrukertilsynet

EU-Kommisjonen gikk i dialog med selskapet, og sammen ble de enige om at Zalando innen 15. april i år blant annet skulle:

  • Fjerne villedende miljømerker og bærekrafts ikoner, både i tilknytning til varer og under søkefunksjon
  • Ikke bruke begrep som «bærekraftig» - men heller være spesifikk på konkrete miljøfordeler
  • Sikre at fremtidige miljø- og bærekrafts påstander knytter seg til forhold som er vesentlige for miljø og klima.

Zalando må også rapportere tilbake til EU når tiltakene er gjennomført. Hvis ikke gjennomføringen er god nok, vil selskapet risikere sanksjoner i Norge og andre berørte EU-land. 


EU’s grønnvaskingsdirektiv vedtatt

EU’s ferske direktiv om grønnvasking skal hindre villedende markedsføring av miljø- og bærekrafts påstander. Direktivet ble formelt vedtak av EU Parlamentet 17. januar i år. Reglene skal gjøre det lettere for forbrukerne å ta informerte og bærekraftige valg, og stimulere til grønn omstilling og sirkulær økonomi. I tillegg blir det vanskeligere for selskap å markedsføre seg som et «grønt» alternativ.

greeen-1

© EU Commission «Greewashing»

Direktivet forbyr bruk av vage, generelle miljøpåstander i markedsføring som «grønn», «miljøvennlig» mv. hvis en ikke kan bevise «fremragende miljømessig prestasjon» for det som markedsføres. Det skal MYE til å få til det. Miljøpåstander om hele varen eller tjenesten, men som i realiteten kun gjelder deler av denne, blir også forbudt. Kun sertifiserte miljømerker blir lov å bruke, som for eksempel «Svanemerket». Bruk av egne eller andre uautoriserte miljømerker blir forbudt.

For varer må næringsdrivende også opplyse om

  • varen har en garantitid på mer enn 2 år,
  • hvilke muligheter det er til å reparere produktet, og
  • om det er nødvendig med programoppdateringer.

Dette skal bidra til av forbrukeren velger varer som varer lengre – og har et lavere miljøavtrykk. Forbrukeren må også få utfyllende informasjon om hva som ligger bak og underbygger eventuelle miljøpåstander.

For norske næringsdrivende og forbrukere vil nok ikke direktivet innebære store rettslige endringer. Etter markedsføringslovens er det allerede et krav om korrekt, dokumentert og relevant kommunikasjon, også av miljøfordeler. Men direktivet vil gi næringsdrivende noe mer veiledning i hvilke krav som stilles dersom man ønsker å fremheve miljøfordeler. Og hva du må dokumentere for at påstandene skal være lovlig. Direktivet vil nok også gjøre at Forbrukertilsynet i større grad prioriterer og slår ned på ulovlig grønnvasking.


Danmark slår hardt ned på grønnvasking

I Norge er det foreløpig få saker på ulovlig grønnvasking. Forbrukerombudsmannen i Danmark (samme som det norske Forbrukertilsynet) har det siste året vært svært aktiv – og slår ned på «grønnvasking». I vår «Faglige fredag» januar nevnte vi den danske saken mot BMW.

Forbrukerombudsmannen reagerte nylig på selskapet Aqua d’Or Mineral Water A/S sin markedsføring av en vannflaske. Flasken ble markedsført å være «100 % gjenbruksplast». Det mente ombudsmannen ikke stemte. Flasken var laget av gjenbruksplast, dvs. plast som er smeltet om og så brukt på ny. Men det er ikke en gjenbruks-flaske (altså en flaske som er brukt på nytt). Det er ikke det samme, og derfor villedende. Flasker laget av gjenbruksplast hadde etter ombudsmannens syn også høyere miljøavtrykk en gjenbruk av flasker.

flaske© Brian Yurasits/Unsplash 

Tidligere i år godtok selskapet Hedestoker ApS en bot på 125.000 danske kroner for villedende markedsføring av vedovner i Danmark. Ovnene ble markedsført som miljøvennlige og var Svane-merket. Ovnene oppfylte for det første ikke kravene til Svane-merket. Og fyring med ved i ovnene utløste mange miljøskadelige partikler, som tjærestoffer, dioksiner, mm.

Forbrukerombudsmannen politianmeldte også kleskjeden Copenhagen Cartel ApS for villenende markedsføring av miljø- og bærekrafts fordeler ved bade- og sportstøy. Selskapet brukte utsagn som:

  • Det er ligesom badetøjet, lavet af 78 % plast, der er hevet op af verdenshavene!
  • Bæredygtigt badetøj og sweat-tøj ud af genanvendt plastik fra havet

Ombudsmannen mente markedsføringen gav utrykk for at tøyet i større grad enn det selskapet kunne dokumentere var laget av gjenvunnet fiskenett og plast fra havet. Saken er ikke avgjort.


 Hva skjer i Norge?

Reglene i EU direktivet gjelder som sagt ikke i Norge ennå, men markedsføringsloven rammer allerede mye det EU forbyr. Direktivet vil bli gjennomført i norsk rett, og har vært ute på høring. Men erfaringsmessig tar det tid før det gjelder i Norge.

Mens vi venter jobber Forbrukertilsynet aktivt med miljø- og bærekrafts påstander i markedsføring, og skal lage en ny veileder. I den forbindelse ønsker Forbrukertilsynet å vite hvilke utfordringer du og din virksomhet har ved bærekraftkommunikasjon, og hvilken veiledningsmetode tilsynet bør bruke. Tilsynet har en spørreundersøkelse: Klikk her for å deltaVil du lære mer om tematikken?

Den 23. mai har vi satt opp et eget frokostmøte med fokus på bærekraft og kommunikasjon hvor du får innsikt fra både B2C- og B2B-aktører som henvender seg både til de private og til det offentlige. På scenen møter du dyktige folk fra Vestre, Nordea, Kolonihagen, Opinion, Clear Channel & Oslo Pride. 

Den 23. mai kan du også få råd av de dyktige advokatene i Bull Advokatfirma som vil være tilgjengelige etter frokostmøtet og stille sin kunnskap til disposisjon for eventuelle spørsmål du måtte ha rundt juss og bærekraft. 

Group 1121-1


29. august har vi satt opp et helt eget kurs i markedsrett med fokus på nettopp bærekraftkommunikasjon.

Hvordan kan du sikre deg at reklamekampanjen ikke inneholder ulovlig grønnvasking? Vi får besøk av juridisk rådgiver Ingvild Olsen fra Forbrukertilsynet, som sammen med Cathrine og Lisa går gjennom de viktigste reglene, med eksempler på hva som er lov og ikke lov. 


Group 950

Se alle kommende arrangementer her
 
God helg!
 


Ikke medlem i MFO? 

Les mer om medlemskap her.