Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

MFO og Clear Channel i nytt samarbeid

31. mars 2020

Fra februar 2020 går Norges største aktør innen utendørsreklame, Clear Channel, inn som ny samarbeidspartner og sponsor av MFO.

– Både organisasjonen MFO og vår medlemsbase har vokst kraftig de siste årene. Men selv med 600% medlemsvekst de siste 5 årene, trenger vi bistand i videre arbeid. Vi har store ambisjoner og ønsker partnere som ser dette og ønsker å være pådrivere av den faglige utviklingen i bransjen vår, sammen med oss. Akkurat dette gjør Clear Channel. De kommer inn med faglig kompetanse og vil fungere som en viktig støttespiller for videre drift av MFO,sier daglig leder i MFO, Anna Hvinden.

Nye formater
Det er viktig for MFO å kunne tilby et faglig sterkt og variert program til den stadig voksende medlemsmassen på 3500 markedsførere i Oslo. MFO har det siste året eksperimentert med ulike formater på sine arrangement. Et av fjorårets nysatsninger var MFO Gatelangs, hvor de i samarbeid med Clear Channel arrangerte et seminar til fots, som tok for seg nettopp utendørs reklame.

– Vi ønsker å fortsette å teste nye formater og utfordre det tradisjonelle, i tillegg til at vi så klart skal tilby våre kjente og kjære arrangementer i 2020’, sier Hvinden. – Vi søker alltid etter digital kompetanse, kreativitet og god bruk av innsikt vi kan lære av, når vi vurderer potensielle sponsorer. Nettopp der er Clear Channel sterke og vi gleder oss til å benytte oss av denne kompetansen i 2020, fortsetter hun.

En naturlig del av bybildet siden 1946
Clear Channel er en riksdekkende kanal med over 46 000 reklameflater fordelt i hele Norge. De har rettigheter i de største byene, flyplasser, kjøpesentere og ikke minst på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

–  Bak alle utendørs kampanjer ligger det mye kunnskap og erfaring om hva som gjør en kampanje vellykket. Vi er en stor gjeng med flinke folk som håndterer hele prosessen fra første kundekontakt, valg av relevante medieplasseringer til kreativ løsning og det fysiske oppsettet av kampanjen. Det er viktig for oss å både formidle faglig kunnskap om utendørs markedsføring og kanskje også avkrefte noen myter rundt denne kanalen. Vi liker MFO sitt engasjement og måten de jobber for bransjen vår, som er i evig utvikling. Dette hadde vi et stort ønske om å støtte og bidra inn i. Vi ser derfor frem til samarbeidet i 2020,’ sier Peder Normann Aarum i Clear Channel.

clip_image001-768x523

F.v. Anniken Englund, Markeds – og kommunikasjonssjef MFO, Peder Normann Aarum, Head of Marketing and Create i Clear Channel, Anna Andrea Hvinden, Daglig Leder i MFO.

Foto: Elise Løining