Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

GDPR-utviklingen og viktigheten av et godt CRM-system!

1. september 2023

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, med ønske om en riktig god helg!

faglig fredag v3-1

God fredag!

I dag skal det handle om GDPR og viktigheten av et godt CRM-system.   

De siste 10 årene har vært en bemerkelsesverdig reise innen personvern og databehandling med implementeringen av Den europeiske personvernforordningen, bedre kjent som GDPR. Etter innføringen i 2018 har GDPR revolusjonert måten virksomheter håndterer personopplysninger på og har satt en ny standard for personvernrettigheter på tvers av industrier. Vi begynner med å ta en rask titt på utviklingen så langt!

Skjermbilde 2023-08-31 kl. 12.22.49

10 år med personvern og datahåndtering

Tidlige dager: bekymring og forberedelse (2013-2017)
Allerede før GDPR ble innført, var det en økende bekymring blant forbrukere og eksperter rundt om i verden om hvordan personopplysninger ble håndtert av selskaper og organisasjoner. Mange så behovet for strengere reguleringer som kunne beskytte individets rettigheter til personvern og kontroll over deres egne data. Denne perioden var preget av debatter, utredninger og diskusjoner om hvordan fremtidens personvernregler skulle se ut.

Implementering og milepæler (2018-2020)
I mai 2018 trådte GDPR endelig i kraft, og det markerte begynnelsen på en ny æra for personvern. Organisasjoner over hele verden måtte tilpasse seg de nye retningslinjene for innsamling, lagring, behandling og deling av personopplysninger. GDPR introduserte også viktige prinsipper som samtykke, retten til å bli glemt, dataportabilitet og mer. Denne perioden var preget av intensiv opplæring, overgang til nye praksiser og tilpasning av teknologiske løsninger for å være i samsvar med forordningen.

Global påvirkning og strengere håndheving (2021-2023)
Etter hvert som tiden gikk, begynte GDPR å påvirke ikke bare europeiske organisasjoner, men også selskaper andre steder i verden som opererte i EU eller behandlet data fra EU-borgere. Dette førte til en global trend der mange land begynte å vedta lignende personvernreguleringer for å beskytte egne borgere.

I tillegg økte håndhevingen av GDPR betydelig. Bøter og sanksjoner ble pålagt organisasjoner som ikke overholdt regelverket, og offentligheten ble mer oppmerksom på sin rett til personvern. Dette presset organisasjoner til å ta datahåndtering på alvor og implementere strenge tiltak for å beskytte personopplysningene til kunder og ansatte.

Fremtiden: Kontinuerlig tilpasning og teknologisk innovasjon
Utviklingen er ikke på langt nær ferdig! Teknologiske fremskritt som kunstig intelligens, Big Data og IoT gir nye utfordringer og muligheter når det gjelder databehandling. 

Vi kan forvente en økende global harmonisering av personvernreguleringer, enda strengere håndheving og mer bevissthet blant forbrukere hva rettigheter angår. Samtidig vil teknologiske løsninger som kryptering, anonymisering og dataminimering spille en sentral rolle i å beskytte personopplysninger.

GDPR har kommet langt på 10 år, men reisen fortsetter. Mens vi ser tilbake på fortiden med respekt for de milepælene vi har passert, ser vi også fremover med entusiasme for en fremtid der personvern og teknologi går hånd i hånd for å forme en ansvarlig og bærekraftig digital verden.

Viktigheten av et godt CRM-system 

GDPR og CRM har mye til felles da både begge deler handler om å bygge dypere tillit og lojalitet hos nye og eksisterende kunder gjennom profesjonell håndtering av personlige kundedata.

Datainnsamlingen må gjøres på riktig måte og dataene må forvaltes med omhu, og det er her et solid CRM-system gjør seg meget verdifullt for oss markedsførere. 


Daniel Ervig, daglig leder i M51 har lang erfaring på området og vil under belyse fordelene med et godt CRM-system. 
danielll
"Det er mange meninger i bransjen om kundedata, men det er imidlertid et punkt som alle ser ut til å være enige om: For å kunne utnytte verdien av den må bedrifter iverksette en strategi rundt det. Ellers er innsamling og vedlikehold av kundedata ikke annet enn en IT-kostnad."


Utvidet bruk av CRM er ikke lengre forbeholdt de store selskapene. Moderne, skybaserte CRM-verktøy har gjort det mulig, og ikke minst nyttig for også mindre bedrifter å implementere et godt system for databehandling. Det antas at hele 90% av norske bedrifter har et CRM-system i dag.  

Lenge har CRM vært salg- og kundeserviceteamets viktigste verktøy for å profesjonalisere og effektivisere kundedialogen, men i dag er CRM-verktøyene også blitt en viktig støttespiller for oss markedsførere.

Helt åpenbart er CRM et nyttig verktøy når man forsøker å operere i samsvar med alle de nye reglene vi må forholde oss til. Et godt CRM-system hjelper deg å beskytte sensitive data og overholde krav om samtykke fra kundene dine for enhver markedsføringsaktivitet. Et solid CRM-system vil også kunne sikre at dataene du samler inn ikke blir brukt til andre formål enn de som er godkjent av kundene, og gir deg en måte å spore eventuelle dataoverføringer og sørge for at de faller innenfor samsvarskravene. Men et CRM-system er også godt for mye mer enn bare datasikkerhet! 


Fordelene med et solid og velfungerende CRM system:

  • Økt kundelojalitet

En undersøkelse fra Harvard viser at bedrifter som øker sin lojale kundemasse med kun 5% kan øke lønnsomheten med 25%. Et godt CRM-system gir deg muligheten til å spore all kommunikasjon og interaksjon med kundene dine som gir deg viktig innsikt i hva de virkelig ønsker og trenger. Ved å forstå deres historikk og preferanser, kan du skape spesialtilpassede tilbud og kampanjer som treffer riktig målgruppe. Fornøyde kunder er som kjent de beste kundene. 

  • Effektiv markedsføring

CRM-systemet tar markedsføring til et nytt nivå. Ved å sortere kundene basert på demografi, kjøpshistorikk og annen relevant informasjon, kan du lage målrettede kampanjer som føles som en personlig samtale som øker sannsynligheten for suksess. Systematisk dialog er like viktig for kunder som ennå ikke er konvertert.

  • Bedre salgsprosesser

I en undersøkelse gjort mot bedrifter som har integrert sine CRM-verktøy på tvers av bedriften oppgir hele 75% at dialogen mellom teamene har blitt bedre etter at de integrerte det. CRM-systemet hjelper salgsteamet med å holde orden på prospektene gjennom hele salgstrakten gjennom påminnelser om oppfølging, innsikt i trender innen salg og muligheten til å identifisere de mest lovende kundene. 

  • Analyse og rapportering

Med et moderne CRM-system blir data til innsikt, da de aller fleste CRM-systemer i dag kommer med et omfattende analyse- og rapporteringsverktøy. Ved å hente ut rapporter jevnlig får du en tydelig oversikt over nødvendig informasjon for å ta kloke avgjørelser. CRM-systemet kan blant annet peke på konkrete forbedringsmuligheter, eksempelvis potensielle målgrupper, uten at du trenger å bruke omfattende tid og ressurser på analyse. 

  • Redusert tid og ressursbruk 

CRM sparer både tid og øker produktivitet. Mange manuelle oppgaver som for eksempel registrering av data automatiseres, som videre frigjør ansatte til å fokusere sin tid og energi på det som virkelig betyr noe - å skape verdi og bygge sterke kundeforhold.

Gjennom å implementere et pålitelig og effektivt CRM-system, kan du ta styringen over kundeforholdet på en mer effektiv og engasjerende måte, og nå trenger du ikke lenger være tungvekter i bransjen for å ta i bruk effektive systemer! Lykke til. 


Vi runder av med noen nyttige artikler på temaet: 
CRM artikler-2-1


 Pssst: husk å melde deg på høstens kommende arrangementer!

 
God helg!
 


Ikke medlem i MFO? 

Les mer om medlemskap her.