Aktuelt
 • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Alt du vil vite💡 Hvorfor benytte webpanel?

24. mars 2023

Litt inspirasjon Ã¥ ta med seg inn i fredagen, 
med ønske om en riktig god helg!

Alt du vil vite-1

God fredag,

I dag fÃ¥r du utgave nummer to av vÃ¥r nye faste mÃ¥nedlige spalte "Alt du vil vite" levert av vÃ¥r gode samarbeidspartner Norstat. God fornøyelse! 

Denne uken skal det handle om webpanel! For å innhente data og kunnskap så er webpanel et effektivt verktøy å benytte; både med hensyn til tid og kostnader.

Vi som jobber med datainnsamling, er avhengige av respondenter som ønsker Ã¥ dele sine meninger. Klassisk datainnsamling har tidligere typisk blitt utført via telefonundersøkelser (som fremdeles brukes i stor skala), men hovedkilden for data til markedsanalyse er i dag webpaneler. Et webpanel er en samling av personer som har samtykket til Ã¥ delta i markedsundersøkelser, meningsmÃ¥linger eller andre typer undersøkelser som gjennomføres pÃ¥ nettet.

Men hva kjennetegner et bra panel? Webpanel


 

Størrelse og sammensetning 

Størrelsen pÃ¥ et webpanel avhenger av antall personer i panelet. Jo større panelet er, jo større er kapasiteten og utvalget av mulige respondenter, noe som gir mer representative data og større nøyaktighet. 

For Ã¥ sikre en balansert sammensetning bør panelmedlemmene rekrutteres fra en variasjon av kilder. Panelet mÃ¥ dekke alle befolkningsgrupper, og gi muligheten til Ã¥ mÃ¥lrette undersøkelser til spesifikke demografiske undergrupper. Dette, i tillegg til panelets størrelse, skaper mulighetsrom mot konkrete mÃ¥lgrupper, sikrer kvalitet pÃ¥ datainnsamlingen og bidrar til kapasitet i panelet. 

Det ogsÃ¥ viktig at panelet inneholder et stort antall bakgrunnsvariabler. Disse gir direkte tilgang til smale mÃ¥lgrupper, i tillegg til kontroll i rekruttering til undersøkelser som er spesifisert og mÃ¥lrettet. Med en bred liste av bakgrunnsvariabler fÃ¥r du dermed større mulighet til Ã¥ mÃ¥lgruppestyre undersøkelsene dine. For best kvalitet er det viktig at bakgrunnsinformasjonen kommer direkte fra medlemmene. 

Viktige tiltak som bør ligge til grunn for webpanel-kvalitet:

En kontrollert sammensetning av panelet er et kvalitetsgrep i seg selv. Det er likevel noen viktige tiltak som ogsÃ¥ bør ligge til grunn for Ã¥ sikre kvalitet i panelet. Dette er noe Norstat har implementert og jobber daglig med: 

 • Duplikatsjekk av medlemmer 
 • Automatiske systemer som avdekker juks og forebygger svindel 
 • Kontroll av responskvalitet – ved hjelp av jevnlige kontrollspørsmÃ¥l
 • Manuell sjekk av mistenkelige svar
 • Avdekking og forebygging av juks og svindel
 • Hastighetsdeteksjon og utelukkelse
 • Oppmerksomhetstester
 • Fjerning av inaktive medlemmer  

sjekkliste

Det finnes flere webpaneler Ã¥ velge mellom pÃ¥ markedet, men ikke alle fokuserer pÃ¥ kvalitet eller har systemer som tilrettelegger for dette. Ta med deg det over, og vær obs pÃ¥ disse punktene neste gang du vurderer Ã¥ bruke et webpanel: 

 1. Er panelet bygget som et Â«sannsynlighetspanel»? Gjenspeiler panelets brutto fordeling befolkningsfordelingen? Dette gir bedre og mer presise utvalgstrekk, og er en forutsetning for Ã¥ benytte begrepet representativitet
 2. Er panelet tilstrekkelig stort nok og med nødvendig kapasitet? Størrelsen har mye Ã¥ si for kvalitet og kapasitet i panelet. SmÃ¥ paneler har større sannsynligheter for skjevheter og upresise fordelinger, spesielt nÃ¥r mÃ¥lgruppen blir mindre.
 3. Tillater panelleverandøren selvrekruttering? Dette gjør kontrollen av medlemmer dÃ¥rligere, gir høyere risiko for «cheaters» og skjeve fordelinger. 
 4. Har panelleverandøren en Â«double-opt-in»-funksjon i rekrutteringsprosessen? Dette er med pÃ¥ Ã¥ oppdage og redusere fusk og duplikater, ved at medlemmer mÃ¥ bekrefter sitt mobilnummer. 
 5. VÃ¥r anbefaling er alltid Ã¥ gÃ¥ for et panel! Hvis din panelleverandør benytter sÃ¥kalte “panel-blends” (data innhentet fra en kombinasjon av paneler) er kontrollen og oversikten over datagrunnlaget svakere, og sannsynligheten for skjeve fordelinger og manglende kontroll høyere.  


Fun facts

 

Skjermbilde 2023-03-24 kl. 12.06.09Møt folka

Møt Paal 👋, sjef for forretningsutvikling i Norstat! 

Paal norstat

Hva mener du er viktigst å vurdere før man velger et webpanel?

“Velg et webpanel som har samme bruttofordeling pÃ¥ kjønn, alder og geografi som befolkningen. Det er ikke mange av dem. Sørg for at dine data kommer fra ett panel, unngÃ¥ «panel-blends». Ved Ã¥ benytte et kvalitetspanel vil dere fÃ¥ data til Ã¥ stole pÃ¥, og som er representative – altsÃ¥ gyldige for populasjonen dere undersøker». 


FÃ¥ svar i ekspressfart!

Få svar i ekspress – fra respondenter i Norstatpanel!

Norstat Express lar deg sette opp din egen undersøkelse og få svar innen en time – ofte fortere.

Visste du at undersøkelser i Norstat Express blir besvart av medlemmer i Norstatpanel, Norges største forbrukerpanel med over 110 000 medlemmer?

Vi tilbyr første undersøkelse til nye kunder gratis, og vi gir deg som MFO medlem 25% pÃ¥ alle Norstat Express undersøkelser ut mars! Send en epost til Natalie for Ã¥ benytte deg av tilbudet.


NorstatExpress


Les mer om, og meld deg på våre kommende arrangementer her.
God helg!
 


Ikke medlem i MFO? 

Les mer om medlemskap her.