Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Sosial bærekraft: Case & statistikk

24. mai 2024

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, med ønske om en riktig god helg!

faglig fredag v3-1

God fredag! 

I dagens Faglig Fredag er det vår gode samarbeidspartner Clear Channel som har pennen og tar for seg hvorvidt fokus på sosial bærekraft også kan gi konkurransefordeler. I går sto Cecilie Foss, Head of Marketing & Communications i Clear Channel på MFO-scenen under vårt frokostmøte med fokus på nettopp 'Bærekraft som konkurransekraft'. Der delte hun både inspirerende case og nyttig statistikk innen tematikken som du i dag får servert i bloggformat.

Fikk du ikke med deg gårsdagens frokostmøte og har lyst til å lære mer om bærekraft og kommunikasjon? Se opptak på MFO Innsikt her. God fornøyelse!


Historisk sett har mennesker samlet seg i gatene når viktige begivenheter skjer. Enten det er for å kjempe for rettferdighet, uttrykke misnøye eller feire positive endringer. Samlinger i gatene gir folk muligheten til å uttrykke sine meninger og påvirke endring i samfunnet. Dette er en viktig og fundamental del av vårt demokrati. Gatene er dermed et naturlig sted for å skape oppmerksomhet og endringer – og utendørskanalen er et virkemiddel for å få til dette.

Utendørsreklame er en naturlig del av bybildet. Flatene har høy oppmerksomhet og stor påvirkning. Dette gir mange muligheter, men også et stort ansvar. Clear Channels visjon er “Creating the future of media”. Vi mener fremtidens medie må være like attraktive for merkevarer, som de må bidra positivt til kloden og samfunnet.

Med bakgrunn i denne visjonen, har vi en misjon om å være en «Platform for brands» og «Platform for good». Dette dreier seg om å både være attraktive for annonsører, slik at de prioriterer å bruke deler av mediebudsjettet sitt hos oss, i tillegg til å være en aktør som gir tilbake til samfunnet vi er en del av. Som resultat av dette gir vi cirka 50 prosent av våre inntekter tilbake til samfunnet der vi opererer.

Et godt samfunn mener vi er et inkluderende samfunn der alle er akseptert og inkludert. Derfor løfter vi frem viktige budskap som bidrar til å fremme dette. For å sikre at vårt bidrag får en reell effekt, har vi inngått en rekke samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber aktivt for dette. Vi viser frem kampanjer som bidrar til å få løftet frem deres samfunnsviktige budskap ut til publikum, i tillegg til å bruke mulighetene i vår plattform og vår ekspertise for å hjelpe.


Ord til handling 

Det er mye snakk om pinkwashing og annen kulørvask, som muligens fører til at mange firmaer er redde for å fortelle høyt om hva de gjør i frykt for å bli beskyldt for å være en «washer». Det handler om å gjøre ord til handling. Vi vet at samfunnsendringer begynner på gaten, og der har vi en sterk og synlig stemme. Med utgangspunkt i hvem vi er og det samfunnet vi ønsker å være en del av, har vi definert fire områder hvor vi kan påvirke positivt: mennesker i nød, sosial urettferdighet, psykisk helse og inkludering og mangfold.

Et godt samfunn mener vi er et inkluderende samfunn der alle er akseptert og inkludert. Derfor løfter vi frem viktige budskap som bidrar til å fremme dette. For å sikre at vårt bidrag får en reell effekt, har vi inngått en rekke samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber aktivt for dette. Vi viser frem kampanjer som bidrar til å få løftet frem deres samfunnsviktige budskap ut til publikum, i tillegg til å bruke mulighetene i vår plattform og vår ekspertise for å hjelpe.


Eksempler fra våre samarbeid

Metro meditation

Et av samarbeidene vi har gjort dreier seg om å bidra til en bedret psykisk helse hos skandinavere. Gallups årlige «Global Emotions»-rapport viser at vi er mer stresset og bekymret enn noen gang tidligere. Forskning viser at enkle pusteøvelser kan motvirke de negative prosessene i kroppen.

På den tiden hadde vi reklamerettighetene til T-banen i Oslo, København og Stockholm, satte vi i gang en kampanje kalt Metro Meditation. Vi fikk den danske psykologen, Jacob Piet, som har doktorgrad i Mindfullness, til å utvikle tre enkle mindfullness-øvelser som folk kunne gjøre mens de ventet eller satt på banen. Kampanjen nådde ut til millioner av mennesker, og hadde en positiv effekt på stressnivået til kollektivreisende.

 

Out-of-home project

En kampanje vi satte i gang for å hjelpe mennesker i nød, ble gjennomført i samarbeid med organisasjonene Ny Gemenskap og Stockholms Stadsmission. I Stockholm i 2018 ble et initiativ satt i gang for å hjelpe de hjemløse i kulden. Når gradestokken kryper under minus syv grader, øker faren for å fryse i hjel betraktelig. Derfor viste våre digitale reklameskjermer i byen veien til nærmeste herberge når temperaturen falt under -7 grader. Når Norge tillater digital reklame i bybildet, står vi klare for å kjøre et lignende prosjekt her.

 

Vålerenga samfunn

Vi har vært stolt hovedsponsor av Oslo Pride i flere år, og dette er et av våre største og viktigste samarbeid. De jobber for et inkluderende samfunn, og dette er vi stolte av å bidra til. Vi viser frem kampanjer som enten dreier seg å rekruttere frivillige eller å løfte frem Pride sine viktige budskap.

Skjermbilde 2024-05-24 kl. 10.42.33


Gir engasjementet et fortrinn? 

Utendørskanalen er i en særstilling når det kommer den mengden vi gir tilbake til samfunnet der vi opererer. Annonsepengene som kommer inn til oss gis indirekte tilbake til samfunnet gjennom oss. Dermed tilbyr vi et annonsekjøp som gjør en forskjell. Vi erfarer at en rekke firmaer er opptatt av bærekraft, men at det ikke blir prioritert som en nødvendighet. Likevel kan det tyde på at dette kommer til å endre seg med tiden.

Majoriteten av dagens ledere og beslutningstakere er over 40 år. En rapport fra Kantar (2023) tilsier at denne aldersgruppen ligger under gjennomsnittet i hvor enige de er i at valg av miljø- og samfunnsbevisste tjenester, viser andre hvem man er og hva man tror på. Den samme rapporten viser at fremtidens ledere godt over gjennomsnittet. For dem er det viktigere å handle fra samfunnsbevisste selskaper, da dette er en indikator på identitet. Om 10 år kan det være rimelig å anta at man muligens ikke blir valgt på grunn av samfunnsansvaret man tar, men man kan bli valgt bort dersom man ikke tar det.

Bilde1-May-24-2024-08-33-43-7179-AM

Kilde: Forbruker & Media, Kantar (2023). «Ved å velge bærekraftige produkter eller miljø- og samfunnsbevisste tjenester, viser jeg andre hvem jeg er og hva jeg tror på - enig/uenig.»


Employer branding 

Vi er opptatt av at vårt skal gjennomsyre hele vår kultur. For å få en bærekraftig kultur, så er man helt avhengige av å ha en ledelse som står bak og høy involvering av alle ansatte. Vi har utført en undersøkelse blant Clear Channels ansatte, og hele 94 prosent svarer at de er stolte av å jobbe for en arbeidsgiver som bidrar til et mer inkluderende samfunn. I tillegg mener 88 prosent at vårt engasjement påvirker arbeidsmiljøet positivt.

Vi bruker også samfunnsansvaret vårt aktivt i rekrutteringsprosesser – og hele 75 prosent av de som ble ansatt hos oss de siste 12 månedene svarer at dette var en medvirkende faktor til at de valgte Clear Channel. Dermed er det tydelig for vår del at sosial bærekraft både er en god ting for samfunnet – samtidig som det gir en tydelig konkurransefordel både i dag og i fremtiden.   Før du tar helg, husk å melde deg på våre kommende arrangementer:
 

Skjermbilde 2024-05-23 kl. 13.18.59

Ikke medlem i MFO? 

Les mer om medlemskap her