Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet?💚

7. oktober 2022

Litt inspirasjon å ta med seg inn i fredagen, 
med ønske om en riktig god helg!

mfo-faglig-høst 5-1God fredag! 

Da er vi i gang med den faste spalten fra MFO-styret, hvor én av de flinke folka i styret gjesteblogger én gang i måneden.

Førstemann ut er Kjetil Grønbakken.


Hvem er Kjetil? 

Kjetil jobber som Marked, kommunikasjon - og bærekraftsdirektør i Heidenreich AS (Miljøfyrtårn og grossist innen VA og VVS).  Kjetil har solid senior erfaring innen både intern og ekstern kommunikasjon i digitale og tradisjonelle kanaler. Kjetil har jobbet med å skape og formidle gode historier, verdiskapning og omdømme-bygging samt rådgivning i B2B og B2C, i både større norske selskaper, skadinaviske og internasjonale selskaper. De siste årene har også bærekraft vært et av hans største ansvarsområder, og feltet er noe Kjetil virkelig brenner for!


Skjermbilde 2022-10-07 kl. 11.53.24

Vanskelig å vite hvordan du skal komme i gang med bærekraft på arbeidsplassen? Bærekraft er et tema de fleste har et forhold til, fordi det er et hett tema som påvirker oss direkte eller mer indirekte. Nye krav og forventninger blir gjeldende, og man kan ikke lenger fortrenge hvordan det påvirker oss privat, eller på arbeidsplassen. Så. Hvordan komme i gang?

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Men hva innebærer dette praktisk for meg som jobber med marketing?

Definisjonen er flott den, men spørsmålet mange stiller seg er hva dette innebærer konkret for meg, og hvordan kan jeg påvirke dette? Bærekraft er faktisk noe alle selskaper, som ønsker overleve i fremtiden, bør ha et bevisst forhold til. Også for å leve med bedre samvittighet.

Bærekraft er et tema som hele selskapet må eie sammen. Man kan ikke plassere ansvaret et sted, det må leves og leveres gjennom hele verdikjeden, og markedsavdelingen er en av dem. Som markedsfører må man ha et bevisst forhold til hvilken strategi selskapet har for bærekraft, hvor ansvaret ligger, hvilke tiltak selskapet har fokus på og hvordan resultatene måles og rapporteres. 


4 smarte tips til å komme i gang: 

1. Skaff deg oversikten over hvor ansvaret for bærekraft er plassert

Markedsavdelingen jobber gjerne med aktiviteter som skal bidra til positivt omdømme, skape oppmerksomhet, skaffe leads, ivareta kunder etc. Nettopp derfor er det viktig at markedsavdelingen har et bevisst forhold til selskapets bærekraftstiltak. Ligger ansvaret for bærekraft i en annen avdeling enn markedsavdelingen, så sørg for å involvere deg i dette, og bidra til å løfte frem temaet der det er relevant i kommunikasjonen.


2. Skaff deg oversikten over hvor ditt selskap kan bidra positivt i forhold til bærekraft

Bærekraft krever samarbeid på tvers av avdelingene. Skaff deg en oversikt over hvor det finnes forbedringsområder og hvor dere er gode innenfor de tre dimensjonene innen bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk. Tenk at du skal finne tiltakene som bidrar til at dere gjør mer av det som påvirker i positiv retning, og mindre av det som bidrar i negativ retning.

3. Sett deg konkrete mål

Mange selskaper prater mye om bærekraft, men det kan være vanskelig å se hvilke konkrete tiltak de egentlig gjør. Sørg derfor for å definere og måle konkrete KPIér slik at disse kan overvåkes og måles over tid. Et mål kan for eksempel være å redusere transportutslipp med 30%. Vær da konkret på hvilke utslippstall dere har i dag, hvor dere skal være i 2030, gjør målinger underveis og publiser resultatene.

Mål kan også baseres på andelen produkter som går til resirkulering, reduksjon av plast og emballasje, andelen kvinnelige ansatte, andelen veganske produkter etc. Definer konkrete mål, og vær transparent og ærlig. Et selskap som er ærlig i sin kommunikasjon, og deler de tiltakene de gjør vinner tillit.

4. Informer dine interessenter

Den viktigste jobben ligger selvsagt i å iverksette tiltak som har en positiv påvirkning innen bærekraft, men sørg også for at dette kommuniseres ut til dine interessenter. Hvordan selskapet jobber med bærekraft kan være avgjørende for:

  • om kundene handler hos deg eller en konkurrent
  • hvilke potensielle arbeidssøkere du tiltrekker deg
  • hvorvidt du vinner offentlige anbud
  • økonimiske betingelser; renten på banklån etc.
  • hvor stolte dine kolleger er over selskapet dere jobber i

Husk også at bærekraft strekker seg langt utover miljø. Bærekraft krever fokus på tre ulike dimensjoner. Miljø er den de fleste forbinder med bærekraft, mens den sosiale dimensjonen og den økonomiske er de to øvrige, og de er minst like viktige

Tips på tampen: 

Bærekraftslederne med Pål Svenssen: En podcast med bærekraftsledere om deres erfaringer med bærekraft, hva de har lært og hvordan lykkes med bærekraft. Her finner man en rekke praktiske tips og inspirasjon fra hvordan andre jobber med bærekraft!

Avslutningsvis, et siste tips for å komme i gang – google bærekraft eller bærekraftige selskaper, les deg opp og la deg inspirere!

Norsk Bærekraftsbarometer fra Handelshøyskolen BI kan være et godt sted å starte. Her får man en liste over hvilke bedrifter som er mest (og minst) bærekraftige, sett fra kundenes ståsted. Finn ut hvilke som gjør det bra innen din bransje og copy with pride. 

Lykke til!


Videre vil et nytt styremedlem gjesteblogge én gang i måneden og dele sin spisskompetanse eller skrive om noe i bransjen som opptar dem. Har du ønsker eller innspill til hva de skal ta for seg, send oss gjerne en e-post.

 God helg!
Ikke medlem i MFO? 

Her finner du de arrangementene du allerede nå kan melde deg på. Flere arrangementer lanseres fortløpende. Vi skal naturligvis også fortsette med våre månedlige MFO-frokostmøter med både dagsaktuell og evigung tematikk. Les mer om medlemskap her.