Aktuelt
 • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Fem viktige markedsføringstrender for 2022!

8. november 2021

Salesforce har spurt over 8200 markedsførere hva som har inspirert og utfordret dem under pandemien, og hva de prioriterer for å lykkes fremover. Her er fem markedsføringstrender som vil prege året som kommer.

Markedsførere har stått i store endringer de siste to årene. Kundeatferden har endret seg mye raskere enn normalt, og økonomisk og sosial turbulens har påvirket markedsføringsstrategier og prioriteringer. I tillegg skjer det stadig endringer i måten vi håndterer data på, og samarbeid har fått en helt ny dimensjon, nå som mange av oss jobber mer hjemmefra.

Likevel er markedsførere optimistiske. Det viser Salesforce’ nyeste «State of Marketing»-rapport. Den måler de største trendene innen markedsføring, og viser hva som har inspirert og utfordret over 8200 markedsførere under pandemien, og hva de prioriterer for å lykkes fremover.  

I denne bloggartikkelen får du en smakebit, men dersom du vil lese hele rapporten kan du laste den ned her. 

1.    Digitale evner blir en forutsetning for å møte kundens forventninger

Pandemien har hatt stor effekt på kundenes forventninger og atferd. Fellesnevneren er at kundene har blitt mye mer digitale:

 • Seks av ti kunder forventer å tilbringe mer tid online etter pandemien enn før
 • Nesten ni av ti forventer at bedrifter holder følge med denne utviklingen, og blir mer digitale
 • Syv av ti kunder mener bedrifter bør tilby nye måter å kjøpe produkter og tjenester på

Disse endringene har fått markedsførere til å tenke nytt om alt fra kanalmiks til hvordan definere suksess. Ni av ti av markedsførerne vi har snakket med, sier at måten de jobber på har endret seg fullstendig eller delvis, når det kommer til:

 • måten de skaper digitalt engasjement på
 • måten de bruker data på
 • kanalmiks
 • innholdsstrategi

Likevel er det én ting som står støtt, også etter pandemien: Kundeopplevelsen betyr alt. I en annen undersøkelseSalesforce gjorde i fjor, kommer det frem at 80 prosent av kundene mener at opplevelsen et selskap gir er like viktig som dens produkter eller tjenester.

Digitale kanaler spiller derfor en enda større rolle for markedsførere nå. På seierspallen over de mest brukte digitale kanalene finner vi sosiale medier, digitale annonser og video. Videre har lydmedier og annonser i streaming-tjenester fått et oppsving, i tillegg til digitale arrangementer.

83 prosent av markedsførerne vi har snakket med sier at deres evne til å møte kundenes forventninger avhenger av deres digitale evner, og at arbeidet deres derfor vil være mer teknologidrevet i tiden fremover.

 

2.    B2B-markedsførere vil bruke flest datakilder

For å drive effektiv markedsføring har data blitt omtrent like viktig for markedsførere som vann er for mennesker. 78 prosent oppgir at arbeidet deres er datadrevet, og det er stor enighet om at vi kommer til å bruke enda flere datakilder i årene som kommer – spesielt B2B-markedsførere.

Neste år forventer B2B-markedsførere å bruke 15 ulike datakilder, og B2C-markedsførere 12. Dette er en økning på tre datakilder, sammenliknet med 2021.

At Apple, Google og flere andre ikke lenger vil bruke tredjeparts-cookies, påvirker hvilke data markedsførere bruker. Digital persondata som e-post-adresser er nå de mest populære dataene, etterfulgt av transaksjonsdata, interesser og preferanser. Å skaffe kundeinnsikt og administrere samtykke er spesielt populært, og vil være verdifullt etter hvert som personvernregler endrer og utvikler seg.

 

3.    Markedsførere prioriterer nye KPI-er

Pandemien har gjort at hele 78 prosent har endret eller omprioritert hva de måler. Omsetning og konvertering er fortsatt de viktigste beregningene. Samtidig har vi blitt mer bevisste på KPI-er over hele linjen. Dette henger sammen med at markedsavdelingen har fått en større strategisk rolle i virksomhetene. Kundehenvisningsrate, kundeanskaffelseskostnad og innholdsengasjement har blitt noen av de mest populære KPI-ene.

 

4.    Fjernarbeid påvirker kundereisen

Blant de mange endringene vi har opplevd i 2020 og 2021, har nok etableringen av hjemmekontoret hatt størst påvirkning på måten vi samarbeider på.

75 prosent av markedsførerne vi har snakket med sier at pandemien har endret måten de jobber på. Selv om mange markedsførere synes det er vanskeligere å samarbeide nå enn før pandemien, oppgir flertallet faktisk at de føler seg nærere ledere, kunder, kolleger og partnere enn før.

Dette bør likevel ikke være en hvilepute. 76 prosent av kundene oppgir nemlig at de forventer en rød tråd og konsekvent oppfølging på tvers av ulike avdelinger de er i kontakt med, og over halvparten sier at det ikke virker som avdelinger deler informasjon om kunden med hverandre.

5.    Ser lyst på fremtiden til tross nye utfordringer og prioriteringer

Markedsførere står overfor et paradoks når det gjelder utfordringer og prioriteringer. Innovasjon for å møte de raske endringene i kundeatferd står øverst på markedsføreres liste over prioriteringer. Deretter kommer det å kommunisere og skape engasjement i sanntid. Paradokset er at markedsførere også oppgir dette som sine to største utfordringer.

I arbeidet med å bli mer innovative er markedsførere spesielt opptatt av å forbedre ROI og attribusjonsmodeller, for å forstå hva som fungerer og ikke.

Til tross for alle endringene og utfordringene markedsførere står overfor, ser de lyst på fremtiden. Nesten syv av ti forventer at omsetningen i selskapet deres vil øke i løpet av de neste 18 månedene. Dessuten mener markedsførere at de har større påvirkning på denne veksten: 77 prosent føler at arbeidet de gjør har større verdi nå enn før pandemien.

Vil du vite mer om hva over 8200 markedsførere vil prioritere i 2022?  Last ned hele rapporten her for å få innsikt i:

 • Hvordan er min markedsstrategi vs. strategien til 8200 andre markedsførere? Er det noe jeg har glemt? 
 • Hva gjør de beste i bransjen? 
 • Hvorfor skal jeg endre min strategi for 2022?


 Salesforce gjesteblogg

Blogginnlegget er skrevet av:

Rune Reikerås, Regional Sales Director
Salesforce Norge