Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

'Markedsføreren 2022' er live!

8. februar 2022

 

1160x680

Vil du vite hva andre i bransjen med din stilling, ansiennitet og ferdigheter får i lønn? Eller hvilket mandat de har i sin bedrift? Hvilke ressurser de har tilgang til og hvor fornøyd de er med egen jobbsituasjon? 

Da trenger vi din hjelp - jo flere som svarer på denne undersøkelsen, des mer blir den verdt for både deg og dine bransjekolleger. 

Vi setter vi veldig stor pris på om du setter av 7-9 minutter til å svare på denne undersøkelsen slik at vi kan gi deg en god rapport med nyttig innsikt og solid argumentasjonsgrunnlag i retur. 

Spørsmålene sendes ut til Markedsforbundets 9000 medlemmer og undersøkelsen er selvfølgelig helt anonym.Undersøkelsen er et samarbeid mellom Opinion og Markedsforbundet.

Takk for at du tar ansvar for din bransje!

Svar på undersøkelsen herTilleggsinformasjon:

Markedsforbundet
Markedsforbundet er en paraplyorganisasjon for 4 lokalforeninger i Norge, herunder SRF - Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, MFFS – Markedsføringsforeningen i Stavanger, TMF – Trondheim Markedsforeningen og MFO - Markedsføringsforeningen. Markedsforbundet samler i dag nærmere 9000 medlemmer og utgjør et av Norges største nettverk innen markedsføring.

Opinion, det største norskeide selskapet i analysebransjen, har som ønske å gi markedsførere innsikt som gir gjennomslagskraft og tyngde på egen arbeidsplass.

Undersøkelsens innhold og bruksområder
Undersøkelsen vil sendes ut til alle de 9000 medlemmene på tvers av lokalforeningene og dermed gi nyttig statistikk fra hele bransjen nasjonalt, hvor det også vil være mulig å se på eventuelle regionale forskjeller. Den endelige rapporten vil også inneholde betraktninger fra viktige stemmer i bransjen omkring resultatene fra undersøkelsen og markedsførerens situasjon i 2022.