Aktuelt
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Lager Norges største undersøkelse – av og for markedsføreren!

1. februar 2022

 

pressemelding Opinion x mfo

Bak fra venstre: Anna Andrea Hvinden, Daglig leder i MF og MFO. Anniken Englund, Markedssjef i MFO. Pål Listuen, Administrerende direktør i Pollstat og Line Enger Bjerke, Analytiker i Opinion. Ikke til stede: Tove Botnen, Seniorrådgiver i Opinion.

Markedsforbundet samler i dag nærmere 9000 medlemmer og utgjør et av Norges største nettverk innen markedsføring. Nå skal Markedsforbundet og Opinion sammen gjennomføre undersøkelsen ‘Markedsføreren 2022’ med et felles mål om å gi markedsførerne et bedre vurderings- og beslutningsgrunnlag i jobbene sine. Undersøkelsen vil ta for seg alt fra lønnsnivå, markedsbudsjett, rolle og mandat i bedrift til ønsket og faktisk søkelys på mangfold og bærekraft i kommunikasjon.

Markedsforbundet
Markedsforbundet er en paraplyorganisasjon for 4 lokalforeninger i Norge, herunder SRF - Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, MFFS – Markedsføringsforeningen i Stavanger, TMF – Trondheim Markedsforeningen og MFO - Markedsføringsforeningen.


Undersøkelsens innhold og bruksområder 

Undersøkelsen vil sendes ut til alle de 9000 medlemmene på tvers av lokalforeningene og dermed gi nyttig statistikk fra hele bransjen nasjonalt, hvor det også vil være mulig å se på eventuelle regionale forskjeller. Den endelige rapporten vil også inneholde betraktninger fra viktige stemmer i bransjen omkring resultatene fra undersøkelsen og markedsførerens situasjon i 2022. 

«Vi ønsker å gi markedsføreren et solid argumentasjonsgrunnlag i bedriftene de jobber i, enten det gjelder lønn, mandat internt, tilgang til ressurser eller ønske om forbedringer. Ved å kartlegge ‘normen’ i bransjen, så kan vi bedre se hvordan vi som foreninger kan jobbe mer strategisk for å hjelpe markedsføreren. Og så klart gi merkevarene mulighet til å optimalisere markedsavdelingen og dens rolle og funksjon i bedriften» sier Daglig leder for både Markedsforbundet og MFO, Anna Andrea Hvinden  

Opinion, det største norskeide selskapet i analysebransjen, har som ønske å gi markedsførere innsikt som gir gjennomslagskraft og tyngde på egen arbeidsplass.

Vi ser virkelig frem til dette strategiske samarbeidet med Markedsforbundet og er sikker på at dette er to bransjer som har mye å lære av hverandre”, sier Opinions Pål Listuen.

Undersøkelsen vil sendes ut i løpet av neste uke - følg med i innboksen!